065- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפב-קפד שיעור השקפה

065- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפב-קפד שיעור השקפה

פיקודי קפב-קפד

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

גּוֹזֵל, אָבִיו וְאִמּוֹ וְאֹמֵר אֵין פָּשַׁע חָבֵר הוּא, לְאִישׁ מַשְׁחִית. משום שמונע ברכות מהקב"ה, שהוא אביו. מלמד הרב"ש שגוזל אביו ואמו גוזל ברכות מהעולם כשאוכל בלי ברכה, גוזל מהשכינה מהיחד כי זה מונע ברכות מהעולם ולא רק מעצמו.

וחובֵר חבֶר הוא, מי שהולך אחר הס"א, ועושה כשפים, מושך על עצמו רוח טמא בתענוגות עולם זה. יש חבר טוב ויש חבר רע, הוא היצר הרע. בשלב ראשון מציג עצמו כחבר. חבר טוב הוא מצד הימין וכנגדם ישנם הראלים, שרפים בשמים ועומדים נגד החבר המשחית שבא מצד שמאל, דהיינו מהרצון לקחת לפרטיות.

על האדם לברך ולשבח את הבורא, מטעם החוק שקטן מתבטל בפני גדול, ואז זה עוזר לאדם ולכל העולם לבוא לביטול לפני השם ולזכות בברכות. ואז מלאכים חברים עומדים תמיד על האדם בהתחברות אחת להצילו ולהגן עליו, ולהיות עימו חברים לקדש שמו של אדונם, ולזמר ולשבח לפניו תמיד.

אלו עומדים כנגד המייעצים עצה להרע לצדיקים, אע"פ שעוד אינם עושים, ועולים ומודיעים הדבר למעלה, ומבטלים העצה ההיא. ונקראים אראלים.

אין תגובות

להגיב