066- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפה-קפז שיעור השקפה

066- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפה-קפז שיעור השקפה

פיקודי קפה-קפז

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

זהו היכל של שמירה המגן ביום הדין על האדם ההולך בדרך השם ופועל חסדים בעולם, או אפילו חשב לעשות מעשים טובים ולא עלה בידו. יום הדין הוא מושג של נקודה בה הדין והרחמים מתחברים. בראש השנה תוקעים בשופר כדי לעורר נקודה פנימית זו.

ברה"ש, כשהקב"ה עומד בדין על העולם, וס"א בא להשׂטין, מתאספים כל י"ב השרפים וד' האראלים, ועומדים לפני הקב"ה בעת ההוא כתוב: משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. ומרחם על הכול בתנאי שאנשים עשו מעשים טובים, עשו חסד עם העני, הצליחו להתגבר על היצר הרע, למדו תורה, החזירו יהודים בתשובה – אז הקב"ה משגיח עליהם. בראש השנה מתקשרים לנקודות חיוב אלו אם ממליכים את המלך עלינו.

ואז כשישראל תוקעים בשופר, ואז יודעים הכול, כי הקב"ה מרחם על ישראל.

אשרי העם יודעי תרועה והרי כתוב שיוצאים ידי חובה בשמיעה בלבד. יודעי תרועה, ששוברים התרועה, דין קשה, שהכול נידונים בה. ידיעה היא חיבור, ותרועה היא לשון שבירה, ששוברים את הדין הקשה, יודעים – מחוברים לכוח השבירה הנפשי ובאים לתשובה.

וע"כ כל בית כנסת שאין בו חלונות, אינו מקום להתפלל בו כראוי. הזוהר לא מדבר על חלונות גשמיים אלא על היכולת להתקשר בפנימיות אל נקודת החיבור. כנגד י"ב המלאכים השומרים, בונים בבתי הכנסת י"ב חלונות, ועל האדם לבנות בנפשו י"ב פתחים דרכם יוכל לקיים את הקשר עם הבורא

אין תגובות

להגיב