069- דף היומי בזהר הסולם – פקודי ר-רב שיעור השקפה

069- דף היומי בזהר הסולם – פקודי ר-רב שיעור השקפה

פיקודי קר-קרב

הֵיכַל רָצוֹן תִּפְאֶרֶת

כדי לבנות אהבה יש לפעול את מידת החסד.

בהיכל זה מעוררים את האהבה ומייצרים את ההשתוקקות.

ההיכל השישי, נקרא היכל הרצון, רצון הנקרא מוצָא פי ה', שמחה של דבקות הכול. רצון של כל הרצונות, כמ"ש: כחוט השָׁני שפתותייך, רצון של כל הנשמות היוצאות ממוצא פי ה'.

בהיכל הרצון מתמלאות כל השאלות וכל הבקשות שבעולם, משום שהוא רצון כל הרצונות, כשנמצאות נשיקין אז נקרא עת רצון. וכשהתפילות עולות, אז עת רצון הוא להימצא. וע"ז כתוב: ואני תפילתי לךָ ה' עת רצון. שהוא חיבור בנשיקין. הנשיקין גורמים להשתוקקות דהיינו לרצון מורגש

כאשר מתפללים למלאך יש להתחבר למקום הנפשי הפנימי ושם לבקש. ישנם זמנים של עת רצון כמו למשל פתיחת ההיכל במנחה של שבת, שזו מדרגת יחידה, שהיא המקום של היחד.

יישָקני מנשיקות פיהו שזו מדרגה של זיווג רוחני המגביר את ההשתוקקות. זהו זיווג המעורר את הזיווג הנק' דודים ולכן הוא נישוק פה אל פה של צד הזכר וצד הנקבה. אין נשיקין של שמחה ואהבה, אלא כשמתדבקים זה בזה, פה בפה, רוח ברוח.  אהבת רעים היא אהבה של רעים המתבקים זה בזה ואינם נפרדים עולם. זו אהבה תמידים כמו אהבת אחים. אהבה בין איש לאישה היא אהבת דודים, אהבה מתפרצת שבאה על הרצון לקבל ולא על הרצון להשפיע, במדרגת חוכמה, ותהיה רק בגמר תיקון. אהבת רעים היא בין שנים שיש ביניהם דימיון ואהבת דודים היא שנים המשלימים זה את זה.

להיכל זה זוכים להגיע נשמות עליונות, כגון רבי עקיבא וחבריו, הרוגי מלכות, כי מרוב קדושתן לא היו צריכים לזה. כך גם נשמות של יהודים שנהרגו רק על עצם היותם יהודים.

אין תגובות

להגיב