073- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי ריב-ריד שיעור השקפה

073- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי ריב-ריד שיעור השקפה

פיקודי ריב-ריד

הֵיכַל רָצוֹן תִּפְאֶרֶת

בהיכל זה כלולים כל ההיכלות התחתונים ואליו נכנסים כל התפילות, הבקשות והתשבחות שבאים באהבה. הרצון השלם באדם הוא הכלל שמחזיק את השכינה הקדושה, ולכך הוא צריך יתדות ותמיכה כדי להגיע לעבודת השם באמונה שלמה ובשמחה.

בהיכל ראשון ישנם הממונים בהיכל זה עוזרים לרווקים להתחתן ע"י "שקילה" של זכרים ונקבות בהיכל לבנת הספיר. שוקלים כדי שתהיה התאמה בין הזכר מימין והנקבה משמאל.

כאשר הימין גדול יותר, דהיינו האמונה גדולה מהרצון שבשמאל עדיין אפשר שיתחברו, אך אם השמאל גדול מהימין לא יתאפשר חיבור. כאן הכוונה שבאדם אחד, הימין שבנפשו יהיה גדול מהשמאל.

בהיכל השני ישנם ממונים על הלידה, בו לוקחים את הקולות של הנשים שבאות להוליד נשמה למען שמו יתברך. בדיקה נוספת נעשית לדם הברית כדי לבדוק את הזכויות ומי שמוותר על הפרטיות למען הכלל.

בהיכל שלישי נמצאים הממונים על אלו העוסקים בתורה, על הבל פיהם של התינוקות, דהיינו מי שמוכן לבוא ללימוד כמו תינוק המבטל עצמו לרבו, לגדול ממנו, לימוד בלי גאווה.

היכל רביעי של העוסקים בתורה, ומוכנים לקבל את הביקורת, על השלילה שיש לתקן.

אין תגובות

להגיב