077- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רכד-רכו שיעור השקפה

077- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רכד-רכו שיעור השקפה

פיקודי רכד-רכו

הֵיכַל רָצוֹן תִּפְאֶרֶת

יש לאחוז בפנימיות התורה כדי להתגבר על הקטרוג

אם המשנה באה לפרש את התורה, אז לכאורה מספיק היה ללמוד ישר מהתורה, אך הבעיה שאין אנו במדרגה רוחנית בה נוכל ללמוד את הדברים הפנימיים לבד, לא לכל אחד יש את היכולת לעבד את החומרים הזכים של פנימיות התורה.

לאחר בית שני, בעוון החטאים, גם המשנה כבר לא הספיקה וצריך היה את הברייתות. ועדיין בבית שני לחכמים היתה אפשרות לגלות את החוכמה למרות שעמדו מחוץ להיכל המלך.

וכשתיגמר הגלות בהמשכת הרגליים, שיקבלו תיקונם, אז כמ"ש: ועמדו רגליו ביום ההוא. ועובר רוח הטומאה, העורלה, מן העולם שהעורלה מסמנת את הניתוק, את צד הגוי שבאדם הוא הרצון לקבל על מנת לקבל. ויחזרו ישראל לבדם לשלוט כראוי, משום שהעורלה הורידה אותם למטה עד עתה.

עד לאחרונה רק בודדים החזיקו בפנימיות התורה ושמרו על הקשר עם הקב"ה, הם אלו שהצליחו להתגבר על העורלה שהיא השנאת חינם ורצון לקבל לפרטיות שמרחיקה את האדם מהפנימיות. ומי שמחזיק בפנימיות התורה תוך שמירה על כל המצוות, צריך להגדיל את אהבת החינם וללכת בדרך שמשמרת את התורה.

אין תגובות

להגיב