079- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רל-רלב שיעור השקפה

079- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רל-רלב שיעור השקפה

פיקודי רל-רלב

הֵיכַל קוֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים

אשרי חלקו מי שיודע לערוך סדרים, ולתקן תיקוני השלמות כראוי.

הוא אהובו של הקב"ה בעוה"ז ובעוה"ב. ואז כל הדינים, וכל גזרות רעות, מתבטלות מהעולם.

זהו היכל הכולל את כל ההיכלות, הוא בחינת העונג ומקום ההולדה של הנשמות, המקבלים את כוחם מבינה דרך היסוד.

כאן רצון, הכולל כל הרצונות, להתחבר כל ההיכלות כאחד, ונק' בית קודש הקודשים, מקום לקבל הנשמה העליונה. ומי שזוכה למדרגה זו יוכל לעורר את הנקודה הפנימית שהיא בחינת העולם הבא שבו ישנו מאגר של נשמות, הוא צרור החיים.

בהיכל הזה נמצאים תענוגים ומעדני הרוחות והשעשועים, שהקב"ה משתעשע בגן עדן. תנאי הקבלה לכניסה למקום נפשי נפלא זה – קבלת האחדות.

אין תגובות

להגיב