080- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רלג-רלה שיעור השקפה

080- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רלג-רלה שיעור השקפה

פיקודי רלג-רלה

הֵיכַל קוֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים

לצורך השלימות האמונית יש לחבר בין חלקי השכל.

אשרי חלקו מי שיודע לקשור קשרים ולייחד ייחודים בתפילתו ברצון הלב כראוי, כדי להדביק איבר באיבר, רוח ברוח, הכול בכלל אחד, שיהיה הכול אחד כראוי.

בחינת יעקב שבנפש הם הכוחות הרוחניים המופשטים המאפשרים את הקיום. בחינת יוסף שבנפש מאפשרת את השכלול, את החיבור הרוחני והגופני ואת הכוח להוליד נשמה. זהו החיבור בין ההרהור לבין המעשה.

היכל זה נסתר וגנוז יותר מאחרים, כדי שזכר ונקבה יהיו יחד בשלמות ללא אחיזה מהחיצונים. מכאן יוצאות הנשמות, המלכות דאצילות מקבלת את שמן הזיווג, ואז הנשמות יורדות לעולם, ולשם חוזרות, הוא המקום הנק' ארון הברית, וכך יוצא שהן כלולות מההיכל העליון, הבינה, ולמטה מהיסוד.

אין תגובות

להגיב