087- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רנז-רנט שיעור השקפה

087- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רנז-רנט שיעור השקפה

פיקודי רנז-רנט

שִׁבְעָה הֵיכָלוֹת שֶׁל הסִטְרַא אַחְרַא

אומר הנחש שאין האמת מוצקה, אלא הכל ניחוש.

היצר הרע אורב בכל פינה בה יש לאדם ספק, נפילה או הרהור שפוגם בברית האמונית אליה מחויב כל יהודי. לכן יישמר האדם מהליכה למקומות מפוקפקים גם בגשמיות וגם במחשבה, וכל מי שמתפתה אחריו ויורד אליו לבור ריק, ברגע אחד יאבד אליו, שייפול לרשותו.

 

מי שבא להיטהר בעוה"ז, בצד הטהרה, מטהרים אותו במקום שנקרא האמונה, ומי שבא להיטמא, מטמאים אותו בצד האחר, הטמא, כדי שיוכ לראות כמה רע המקום המסוכן של הס"א. הלכלוך של האדם הוא האגו שלו. זה ששואל עצמו לפני כל פעולה מה יצא לי מזה

התחלת יצה"ר, נקרא בור ריק מכל. מי שבא להיכנס בו, אין מי שיאחז בו, שלא ייפול. כולם דוחים אותו להפילו שלא יקום. כך באותו אופן אם הולך אדם חלילה למסיבה של צחוק ריק, של תענוגות מזויפים, זוהי בחינת בור ריק.

אין ללכת לבור ריק, שהריקנות מובילה לחטא. הממונה הנק'  פתו"ת מתווך רע המסית לכל הרעות. עומד על הקבר בזמן שנידון הגוף, ושובר את עיניו שלא יראה את הקדושה העליונה, כי שאדם שחלילה שקוע בטומאה, אינו יכול לראות ולהרגיש קדושה.

כל מה שעשה הגוף בעוה"ז, מוכרחת גם הנשמה לעשות בעולם ההוא. וכיוון שהגוף נלכד ברשת הפתו"ת הזה, ע"כ גם הנשמה נופלת לידיו, והיא עושה מה שמפתה ומצווה אותה לעשות. שמסית אותה להסתכל ולעיין במה שלא צריך. מחמת מעשה הגוף בעודו בעוה"ז.

אין תגובות

להגיב