002- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא ד-ו שיעור השקפה

002- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא ד-ו שיעור השקפה

וַיִּקְרָא ד-ו

וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה

על האדם לחוש בנפשו שקוראים לו מלמעלה.

כל מפגש עם המציאות, הוא למעשה בהשגחה פרטית קריאה רוחנית להתעוררות נפשית, ואם זוכה לשמוע, דהיינו להבין בלב, יוכל לראות מעבר להסתרה של הדינים הבאים בגין הרצון לקבל לעצמו.  וכל אחד צריך לשמוע קריאה זו, להיות מסוגל להשיב אל הלב, לבוא למציאות של הנסתר מתוך רצון להשפיע נחת רוח לבורא.

יש ענן מצד מלכות ויש מצד ת"ת ולא ניתן להיכנס לכל ענן, בעבודת הנפש ההבחנה מתי ועד כמה ניתן להיכנס לנסתר, וכאן בא ללמד כיצד ההסתרה במילה וַיִּקְרָא פתחה את צירף האותיות קר שהוא מעין גיהינום של קרח.

הזוהר מבאר עניין, ויקרא אל משה. כי ודאי קריאה זו אין לה שום דמיון לקריאה גשמית, אלא כמ"ש דיברה תורה כלשון בני אדם. וא"כ צריכים להבין פירושה הפנימי של קריאה זו. אות היא חיסרון במובן הטוב, דהיינו חומר גלם מניע לעבודה, ואותיות השם הויה הם הזכים והמורכבים באופן המאוזן ביותר וזהו, שאל לך אות מעִם ה' אלקיך. אות ממש, מן האותיות של שם הויה.

את ההסתרה, אותה ניתן להסיר ע"י קו אמצעי, על ידי המאחד, הוא הכלל. לכן יכולת ההכללה של האדם היא רוחנית, זו היכולת לשמוע פרטים ולתפוס את הכלל שלהם. זו יכולת הקידום לאדם, להבין כל פרט הכפוף לכלל וכך להתגבר על הדינים ועל ההסתרה.

אין תגובות

להגיב