006- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא טז-יח שיעור השקפה

006- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא טז-יח שיעור השקפה

וַיִּקְרָא טז-יח

הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ

הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ; וְקוֹל הַתּוֹר, נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ. שואל הזוהר, למה הכפילות נראו בארץ ולאחר מכן נשמע בארצנו, ועונה: הניצנים אלו הן הנטיעות שעֲקרם הקב"ה ושתל אותם במקום אחר.  כי תחילה נברא העולם במידת הדין, ראה הקב"ה שאין העולם מתקיים, שיתף עימה מידת הרחמים, שהעלה המלכות לבינה, ונמתקה במידת הרחמים.

עת הזמיר דהיינו הקצירה הגיע, הגיע הזמן לעקור ממשלתם של שרי העמים, שלא ישלטו על ישראל. והוא בשעה שהוקם המשכן הוא מקום השכינה, הקשר של ישראל עם הקב"ה.

וקול התור נשמע בארצנו. התור הוא תורה שבעל פה מצד המלכות, והתורה עצמה היא שבכתב. קול התור נשמע בארצנו, וניתן לקבל את התורה רק אם הולכים בדרך הישר.

מַדּוּעַ בָּאתִי וְאֵין אִישׁ

תפקיד הקורבן לחבר את האדם עם מקור חיותו, הקב"ה.

כדי לתקן את הפגם, שהקב"ה מקדים למשכן/לבית הכנסת ואין איש, יש צורך בקורבן עם כוונה אמיתית, לבוא בביטול גמור ולהתמסר להשם.

אין תגובות

להגיב