010- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא כח-ל שיעור השקפה

010- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא כח-ל שיעור השקפה

וַיִּקְרָא כח-ל
נָפְלָה לֹא-תוֹסִיף קוּם
קשה היה לרבי יהודה הפירוש על הפסוק: נָפְלָה לֹא תוֹסִיף,  קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל. דהיינו שלא תוסיף ליפול, אך הפסוק נאמר במסגרת קינה. רבי שמעון פירש שנכונים דברי החברים, אך הפירוש העמוק יותר שלכל הגלויות הראשונות היה קץ קצוב, ובגלות האחרונה אין קצבה. כלומר לשוב בתשובה ניתן רק כאשר יגיע האדם להכרה שרק בעזרת הקב"ה יוכל להתגבר על היצר הרע, בתנאי שהוא בעצמו חזר מהגלויות הראשונות, כלומר תפקיד האדם בתהליך התפתחותו לחזור בעצמו מכל הגלויות הראשונות, ולהבין שאין יאוש כלל, ורק בעזרת הקב"ה יצליח לקום מהגלות האחרונה.  עתיד הקב"ה להכריז על כנסת ישראל, ואמר, התנערי מעפר קומי שבי ירושלים, כמי שאוחז ביד חברו, ואומר, התנער, קום.
את התורה ניתן להבין רק ע"י שכל אמוני.
בקול של משה רבנו שמייצג את האמונה בנפש, ניתן לשמוע את התורה. ואם התורה באה רק מהשכל האנושי, לא ניתן להבינה. הניסיון להבין את התורה בשכל, בדרך מדעית תביא למחלוקות, אך בדרך אמונית ניתן להגיע לאחדות פנימיות.

אין תגובות

להגיב