016- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא מו-מח למתקדמים

016- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא מו-מח למתקדמים

וַיִּקְרָא מו-מח

אִם עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן הַבָּקָר

 

קל) כמו שהעני מרתיח חֶלבו ודמו, כך הקמח שהביא, מרתיחים אותו בשמן טוב. וכאן למדנו שאפילו כל אדם מקריב מנחה זו על המחבת ומִנְחת מַרְחֶשֶׁת. משום, כמו שהחטא מרתיח חלבו ודמו באש היצר הרע, וכל איבריו מרתיחים באש. כך קרבן הזה, כי עיקר הקרבן כעין החטא. ולהקריב לפני הקב"ה רצון ליבו ורוחו ונפשו, שזה חביב עליו יותר מכל.

קלא) אשרי חלקם של הצדיקים, שמקריבים בכל יום לפני הקב"ה את עצמם ונפשם. ואני רוצה להקריב קרבן הזה, כי זה רוצה הקב"ה מן האדם בעוה"ז. ועכ"ז קרבן ממש משובח יותר, משום שעל ידו מתברכים כל העולמות.

 

בָּרוּךְ יְהוָה מִצִּיּוֹן  

 

קלב) בָּרוּךְ יְהוָה מִצִּיּוֹן  שֹׁכֵן יְרוּשָׁלִָם הַלְלוּ-יָהּ. וכי מציון, ממלכות, הוא ז"א, הויה, ברוך? הלוא מנהר העמוק העליון הוא ברוך, מבינה? ולמה אמר, ברוך ה' מציון? אלא, ברוך ה', סובב על המלכות, כאשר הלבנה, מלכות, מאירה מן אור השמש, ז"א, ומתקרבים זה לזה, ואינם מסירים אורם זה מזה. ומה שאומר, ברוך הויה, הוא משום שלפעמים נקראת הלבנה, המלכות, בשם המלך, ז"א, כמו שהוא נקרא הויה, כך היא נקראת הויה  כמ"ש: והויה המטיר על סדום ועמורה גופרית ואש מאת הויה מן השמים. אשר והויה הא' היא המלכות. והויה הב' הוא ז"א. ולא זה בלבד, אלא אפילו שליח, מלאך נקרא בשם המלך, הויה.

קלג) מאיזה מקום נודע, שהקב"ה הוא ברוך? ממקום שנקרא ציון, יסוד המלכות, נודע שהוא ברוך. משום שכתוב: כי שם ציוה ה' את הברכה. וכיוון שמשפיע בציון את הברכה, נודע משם שהוא ברוך. כי ברוך משפיע ברכה. אשרי הם העוסקים בתורה, שכל מי שעוסק בתורה, הוא כאילו אחוז בהקב"ה  כמ"ש: וְאַתֶּם, הַדְּבֵקִים, בַּיהוָה, אֱלֹהֵיכֶם–חַיִּים כֻּלְּכֶם, הַיּוֹם.

 

ז' רֶקִיעִים ו – ז' אַרְצוֹת

 

קלד) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמָּיִם, וִיהִי מַבְדִּיל, בֵּין מַיִם לָמָיִם. כשברא הקב"ה את העולם, ברא ז' רקיעים למעלה, ברא ז' ארצות למטה, ז' ימים, ז' נהרות, ז' ימים, ז' שבועות, ז' שנים, ז' פעמים, ז' אלפי שנה שהעולם עומד בהם, שקיים שישה אלפים שנה ואלף אחד חרב. והקב"ה, נמצא בשביעי, של כל אחד מהם. העולם בנוי על בחינת שש + אחד שהוא הכולל.

קלה) ז' רקיעים הם למעלה, בכל אחד כוכבים ומזלות, שָׁמשׁים המשמשים בכל רקיע ורקיע. ובכל הרקיעים יש מרכבות אלו על אלו, לקבל עליהם עול מלכות אדונם. ובכל הרקיעים יש מרכבות ושמשים משונים זה מזה, אלו על אלו, מהם בשש כנפיים ומהם בארבע כנפיים. מהם בד' פנים, מהם בב' פנים, ומהם בפנים א'. מהם אש לוהט, מהם מים, מהם רוח  כמ"ש: עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. כל המלאכים והכוחות הם משמשים ומשרתים את הקב"ה, דרכם הקב"ה מנהל את הטבע.

קלו) וכל הרקיעים הם כקליפות בצלים המלבישות אלו על אלו, שהפנימיים נבחנים למטה, והחיצוניים למעלה. וכל רקיע ורקיע הולך ורועש מפחד אדונם, על פיו נוסעים, ועל פיו עומדים. ולמעלה מכולם הקב"ה, שנושא הכל בכוחו וגבורתו. כעין זה ז' ארצות למטה, וכולם בישוב, רק שאלו עליונים ואלו תחתונים. וארץ ישראל היא למעלה מכולם, וירושלים היא העליונה מכל הישוב.

הארץ היא הרצון, הקב"ה הוא המשפיע דרך הממונים שגם הם משפיעים. המקום הגבוה ביותר לקבלת ההטבה השלמה הוא בית קודש הקודשים, וזאת בתנאי שאדם שם מעל כל הממונים את הקב"ה, דהיינו ממליך את השם עליו.

קלז) וכך מחלק כל אלו הארצות, אשר כולם נמצאים למטה, כמו אלו הרקיעים שלמעלה. ובין כל ארץ וארץ יש רקיע, המחלק בין זו לזו. וע"כ כל הארצות מפורשות בשמות, וביניהן גן עדן וגיהינום. ויש ביניהן בריות משונות אלו מאלו, כעין של מעלה ברקיעים, שמהם בב' פנים, ומהם בד' פנים, ומהם בא'. ומראֶה של אלו אינה כמראֶה של אלו.

קלח) והרי כל בני העולם יצאו מאדם, האם ירד אדם הראשון לכל אלו ארצות והוליד בנים? וכמה נשים היו לו? אלא אדם לא נמצא רק בעוה"ז העליון מכולם, הנקרא תבל  כמ"ש: ויצו לתבל ארצו. ותבל זו נאחזת ברקיע שלמעלה, ונאחזת בשם העליון  כמ"ש: והוא ישפוט תבל בצדק. בצדק, מלכות. משום זה בניו של אדם נמצאים בארץ עליונה הזו תבל, והם עליונים על כולם, כעין של מעלה, שאדם העליון עליון מכולם.

 

אין תגובות

להגיב