017- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא מט-נא למתקדמים

017- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא מט-נא למתקדמים

וַיִּקְרָא מט-נא

ז' רֶקִיעִים ו – ז' אַרְצוֹת

 

מלמד שבעולמות ישנם בריות חלקיות, ורק האדם הוא השלם ועליון על כולם. בריות חלקיות אומר שאין להן את כל ד הבחינות.

 

קלט) אדם שלמטה כעין שלמעלה. כמו שלמעלה מכל הרקיעים יש רקיע עליון מכולם, ועליו נמצא כיסאו של הקב"ה  כמ"ש: מראֶה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראֶה אדם עליו מלמעלה, הויה דמ"ה שבגי' אדם. אף כאן בתבל הזה נמצא המלך של כולם, והוא האדם, מה שלא נמצא בכל התחתונים יש הטוענים שהאדם הוא עוד בריה, רק יותר משוכללת מחיות אחרות, אך אין הדבר כך, האדם בשורש מגיע ממקור עליון שונה משאר הבריות.

קמ) ואלו התחתונים באו מן האדים של הארץ. ומסיוע הרקיע שלמעלה, יוצאות בריות משונות אלו מאלו, מהם בלבושים, מהם בקליפות, כאלו התולעים הנמצאים בארץ, מהם בקליפות אדומות, שחורות, לבנות, ומהם מכל הצבעים. כך כל הבריות הן כעין זה. ואינן נמצאות בחיים רק עשר שנים.

קמא) הזוהר הקדוש שנכתב לפני כאלפים שנה אומר את מה שהמדע הסכים עליו לפני כחמש מאות שנה: בספרו של רב המנונא סבא מפרש: כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה. הבריות שעל הכדור מסביב, נמצאים אלו כנגד אלו, וז' חלקים שבכדור הם ז' ארצות. וכל אלו הבריות שבשש ארצות הן משונות במראיהן, על פי השינוי שבאוויר שיש בכל מקום ומקום. ועומדים בקיומם כשאר בני אדם.

קמב) וע"כ יש מקום בישוב, שבעת שמאיר לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור. ונמצא, שלאלו יום ולאלו לילה. ויש מקום בישוב, שכולו יום ולא נמצא בו לילה רק בשעה אחת קטנה. וזה שאמר בספרי הראשונים ובספרו של אדם הראשון, שז' ארצות הן זה תחת זה, ורקיע מפריש בין כל ארץ וארץ כך הוא. שאינו חולק עליהם, שכולן הן כדור אחד הנחלק לז' חלקים, כי כך כתוב: אודך על, כי נוראות נפלֵיתי נפלאים מעשיך וכתוב: מה רַבּוּ מעשיך ה', וע"כ הכל טוב. כי אלו ואלו הם דברי אלקים חיים. ואין לשאול, איך אפשר זה, שיצדקו ב' הפירושים, הלוא סותרים זה את זה? כי סוד זה נמסר לבעלי החכמה, ולא למחלקי גבולים הטבעיים מדענים כי הוא סוד עמוק שבתורה. המדענים אינם יכולים להבין תופעות קיימות של נשיאת הפכים.

קמג) כעין זה יש בים שהוא מלכות מבחינה גולמית כמה בריות משונות זו מזו  כמ"ש: זה הים גדול ורחב ידים, שָׁם רמש ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. וכולן כעין של מעלה. ובכל העולמות אינו שולט בכל, רק האדם. והקב"ה עליו.

קמד) רבי נהוראי סבא ירד לים הגדול, ובסערה הגדולה אבדו כל אלו שהיו באניה. וקרה לו נס, וירד בשבילים ידועים בלב ים, ויצא מתחת הים לישוב אחד, ראה אלו בריות שכולן קטנות, והיו מתפללים ולא הבין מה הם אומרים. קרה לו נס ועלה, אמר אשריהם הצדיקים היודעים הסודות של התורה אוי לאלו החולקים על דבריהם ואינם מאמינים.

קמה) מאותו יום כשהיה בא לבית המדרש ושומע דברי חכמים היה בוכה. אמרו לו למה אתה בוכה, אמר להם משום שעברתי על דברי אמונה של חכמים, שלא האמין בנושא ז ארצות עד שלא ראה בעצמו. ומפחד מהדין בעולם האמת.

 

קמו) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמָּיִם, וִיהִי מַבְדִּיל, בֵּין מַיִם לָמָיִם. אם לא רקיע, שמבדיל בין מים עליונים לתחתונים, ימין ושמאל שבמחלוקת, היה מהם מחלוקת בעולם. אבל רקיע הזה, קו האמצעי, עשה שלום ביניהם. והעולם אינו מתקיים אלא על שלום. הקב"ה נקרא שלום, הוא שלום ושמו שלום, ונתקשר הכל בשלום. הוא שלום, ז"א, ושמו שלום, המלכות, שנקראת שֵׁם. ונתקשר הכל בשלום, יסוד, המקשר הכל. שם הקדוש העליון הזה כולו שלום, כל מדרגותיו, וכולו אחד. ודרכיו מתחלקים לצד זה ולצד זה, לימין ולשמאל.

 

א. מה הטעם שאדם למטה הוא כעין של מעלה?

ב. היכן נמצא האדם ומה תפקידו ביחס לשאר הבריות?

ג. מאין באו הבריות האחרות הקיימות שהן משונות מהאדם?

ד. מהי צורת העולם והיקום ומה ההשלכות מכך ומהיכן אנו לומדים זאת?

ה. מה היחס בין הבריות בים לאלו שבארץ? מה תפקיד האדם ביחס אליהם?

ו. ספר בקצרה את סיפורו של רבי נהוראי סבא, ומה אתה למד מזה?

ז. מה תפקיד הרקיע המבדיל בין מים למים, שנברא ביום השני

אין תגובות

להגיב