018- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא נב-נד שיעור השקפה

018- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא נב-נד שיעור השקפה

וַיִּקְרָא נב-נד

רִמְזִי דַּ' אְוֹתִיּוֹת הֲוָיָה

היוד של שם הקדוש מתקשרת בג' קשרים. קוץ שלמעלה כתר עליון, עליון מכל העליונים, הראש של כל הראשים, עומד על כולם. הכתר הוא הקוץ העליון של האות יוד, אין הוא אות בפני עצמה מפני שאות מסמלת חיסרון, ובכתר ישנה שלמות. זהו צד הבורא שבנברא, היות ואין בו רצון לקבל, אין הוא נתפס.

קוץ שבאמצע הי' הוא סתום מכל. ונקרא חכמה, הנאצלת מראש הא', כתר עליון. קוץ התחתון הוא ראש האחר התחתון של הי' הוא בינה.

עֶשְׂרֵה שְׁמוֹת

עשרה שמות כנגד י', שהיא עשירית שבאותיות אלף בית. וע"כ כוללת עשר אותיות. שם פירושו גילוי, שכל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. ומספר השמות משתנה: עשרה, כשמתחילים לספור מן הכתר. תשעה, כשמתחילים מן החכמה. שמונה, כשמתחילים מבינה. שבעה, כשמתחילים מחסד.

ומתחיל למנות מן החכמה. שם הראשון יה, חכמה, השם השני הוא הויה, הנקרא אלקים. הויה בניקוד של אלקים, הוא בינה. השם השלישי הוא אל, גדוּלה, חסד, נקרא האל הגדול. השם הרביעי הוא אלקים, שבו דינים מתעוררים, והוא דין קשה, ספירת הגבורה. השם החמישי הוא הויה, כלל כל השלמות של האמונה, וזה הוא רחמים בשלמות.

אין תגובות

להגיב