019- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא נה-נז שיעור השקפה

019- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא נה-נז שיעור השקפה

וַיִּקְרָא נה-נז

עֶשְׂרֵה שְׁמוֹת

כדי לממש עצמו על האדם לגלות את שם הויה.

וכך כל העם וכל האנושות, צריכים לגלות את כוח שם הויה, ספירת התפארת. אין הפירוש שנדרש גילוי שיכלי, אלא בהשבה אל הלב, אל המורגש, ואז כל הפרשנות שנותנים למציאות ולמקרים, עוברת דרך תפיסת הנברא שהבורא טוב ומטיב, וכך יכול האדם להגיע לתכליתו.

עוּרִי צָפוֹן וּבוֹאִי תֵימָן הָפִיחִי גַנִּי יִזְּלוּ בְשָׂמָיו. עורי צפון, אלו הם העולות הנשחטות בצפון, משום שבאים על המחשבות, שהם בצפוני הלב, ובמקום הדין, שצד צפון הוא שמאל ודין, משום שמחשבות נמצאות בלילה, בזמן שנמצא דין. לעומת העולות, וּבוֹאִי תֵימָן, אלו הם שלָמים הנשחטים בדרום בצד החסד, מפני שהם מבטאים שלמות, אחדות ושמחה, ואינם צריכים תיקון של השמאל.

מחשבה מתעוררת כשיש ביקוש, דהיינו שמחשבה שעובדת על ספק שנוצר מהחיסרון, לכן חייבת המחשבה להיות קשורה לאמונה, וזו הסיבה שמחצות הלילה עד הבוקר זהו זמן קניית המחשבה האמונית, וכך ראוי לנהל את המחשבות.

שם הראשון הוא אהיה, כמי שאמר, אני מי שאני, ולא נודע מי הוא. שפירושו, שאני עתיד להתגלות בתחילה בכתר שהוא סתום, ואח"כ, בחכמה ובבינה, מתחיל להתגלות, עד שמגיע לגילוי השם הקדוש הויה בתפארת.

אין תגובות

להגיב