020- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא סא-סג שיעור השקפה

020- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא סא-סג שיעור השקפה

וַיִּקְרָא סא-סג

עֲשָׂרָה עֲשָׂרָה הכַּף

העולם בנוי על התורה.

מלמד כאן שמעשה בראשית ומתן תורה הם עניין אחד, כאשר העולם הוא רק אמצעי לאפשר לאדם להתחבר לקב"ה ע"י התורה. התורה היא זו שמכוונת את האדם במפגשו עם העולם, כיצד להגיע לחיבור ואהבה עם הבורא. היהודי בודק ומבחין בין תענוג שמחבר אותו לקב"ה לבין תענוג מזויף שמפריד, וישראל נמנעים מתענוגות של עבודה זרה ובוחרים בתענוג מהאמת.

יש עשרה מאמרות במעשה בראשית, ועשרת הדיברות במתן תורה. מלמדנו, שהעולם לא נברא אלא בשביל התורה, וכל זמן שישראל עוסקים בתורה העולם מתקיים, שאם לא התורה, שנאמר בה, והגית בו יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. יש קשר מוכרח בין התורה לבריאת העולם, קשר המראה את הצורך בתורה כדי לקיים את העולם.

כבד את אביך ואת אימך. כפי שהתשתית הגשמית של האדם הם אביו ואמו, כך שמים וארץ מייצגים את הבחינות של מוח, לב, בורא נברא, בלעדיהם אין עולמו של האדם קיים.

הרדיפה של האדם להיות מישהו אחר גורמת לו לבוא לגניבה, הופך לעבד. ובעיקר בתכונת הנפש על האדם להיות מישהו באמת, ולא מי שהחברה מצפה ממך.

אין תגובות

להגיב