027- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא פב-פד שיעור השקפה

027- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא פב-פד שיעור השקפה

וַיִּקְרָא פב-פד

מִצַּד אִמָּא יוֹצְאִים חוֹקְּרֵי דִּין וַחוֹק  

כדי להמתיק דינים קשים, אל בני האדם לשנות ולהטיב מעשיהם.

במעשים טובים הכוונה שמעלים מ"ן, ביקוש בתפילה לקשר, למען הכלל, שאז נעשה זיווג רוחני ראוי, כלומר שלא מבקשים דברים רעים, או בקשות לפרטיות שלהם.

הדין מתעורר כשבני העולם חוטאים וגורמים למלכות לעלות לבינה ובכך ממעטים אותה. ישנם מצבי גדלות וקטנות. כשבני אדם חוטאים, אז כדי להגן עליהם מורידים אותם לקטנות ואז הם מרגישים דין, כפי שמגבילים ילד קטן בתוך מסגרת, ולמרות שהוא מרגיש דין בהגבלה, זהו לטובתו כדי שישמר. וכך במקרה כזה מסתיר הקב"ה את ההטבה כדי שלא נחטא עם שפע עודף על המדרגה.

וכשבני העולם מטיבים מעשיהם למטה מצד הרצון הפרטי של כל אחד, מתבשמים הדינים ומתעברים, ונתעוררו הרחמים ושולטים על הרע ההוא שנתעורר מן דין הקשה. לכן על האדם לחפש את השלמות שנמצאת בפנימיות, דהיינו לבנות את בית המקדש שבלב, שירכז את כל הרצונות המפוזרים לדבקות בהשם.

אין תגובות

להגיב