032- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא פח-צ למתקדמים

032- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא פח-צ למתקדמים

 

וַיִּקְרָא פח-צ

צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח

כשאדם רוצה להגיע לגאולה הפרטית, דהיינו להיות אדם, עליו להוציא עצמו מתפיסת העולם הזה עד שמשיג אמונה, של דבקות מעל טעם ודעת.

רסד) רבי אבא היה ישב לפני רבי שמעון. נכנס רבי אלעזר בנו, אמר רבי שמעון: צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְׂגֶּה. צדיק כתמר, כי מכל אילני העולם אין מי שמתעכב לפרוח כמו תמר. כי הוא עולה לשבעים שנה. ומהו הטעם שהצדיק נמשל לתמר?

רסה) אבל צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח, נאמר על גלות בבל, שלא חזרה השכינה למקומה אלא בסוף שבעים שנה כמ"ש: כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם. וזה הוא צדיק כתמר יפרח, שעולה זכר ונקבה לע' שנה. צדיק, הקב"ה, שחזר לבבל אחר ע' שנה  כמ"ש: כי צדיק ה' צְדָקוֹת אָהֵב וכתוב: ה' הצדיק וכתוב: אמרו צדיק כי טוב. הרי שהקב"ה נקרא צדיק.

רסו) כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְׂגֶּה. ארז, זהו הקב"ה שכתוב: בחור כארזים. בלבנון ישגה, בלבנון, עדן שלמעלה, חכמה, שעליה כתוב: עין לא ראתה אלקים זולתך. וארז, ז"א, במקום עליון ההוא ישגה, כשעולה לשם.

רסז) ובגלות האחרון, הקב"ה כארז שמתעכב לפרוח ולעלות. ומשעה שעולה עד שעומד בקיומו, עד שתהיה הגאולה, יום, יומו של הקב"ה שהוא אלף שנה. והתחלת יום השני, עד שעושה צל באור היום, אחר חצי היום שהחמה מתחילה לערוב ביומו של הקב"ה, אחר חמש מאות שנה, ואחר אלף וחמש מאות שנה תבוא הגאולה. וארז אינו עולה אלא בעדון המים  כמ"ש: כארזים עלי מים, כך ארז בלבנון ישגה, שמשם, מלבנון, חכמה, יוצא מעיין ונהר מים, בינה להשקות הארז. וארז זה הקב"ה, שהוא ז"א המקבל ההשקאה, שכתוב: בחור כארזים.

אלף שנה זה יום של הקב"ה ועוד חצי יום זה 1500 שנה. אך אין מדובר על ספירת זמן גשמית, שכבר אלפים שנה עוד לא חזרו מהגלות.

רסח) שתולים בבית ה', לזמן מלך המשיח. בחצרות אלקינו יפריחו, בתחיית המתים. עוד יְנוּבוּן בשֵׂיבָה, ביום שהעולם יהיה חרב, באלף השביעי. דשנים ורעננים יהיו, לאחר שהעולם יחזור להבנות, בהשמים החדשה והארץ החדשה. ואז, ישמח ה' במעשיו. וכל זה, להגיד כי ישר ה' צורי ולא עַוְלָתָה בו. מנבא כאן שיהיה חורבן לפני הגאולה, ואיך יהיה חורבן זה תלוי במעשי בני האדם.

 

וְנִרְגָּן מַפְרִיד אַלּוּף

 

רסט) אִישׁ תַּהְפֻּכוֹת, יְשַׁלַּח מָדוֹן וְנִרְגָּן מַפְרִיד אַלּוּף. איש תהפוכות ישלח מדון, הרשעים שעושים פגם למעלה. מדון פירושו פגם. ונרגן מפריד אלוף, שמפריד אלופו של עולם, הקב"ה מפני שרוצה רק את גאוותו שלו, הוא נרגן מפני שאינו יכול להתקשר ולהתחבר עם אף אחד.

רע) אִישׁ תַּהְפֻּכוֹת, יְשַׁלַּח מָדוֹן לשון דין. שישלח לאלו הנטיעות, זו"ן, מדון, שגורם להם שיינקו מצד הדין, שמאל דבינה. מדון פירושו דין. ונרגן מפריד אלוף. הרשעים עושים פגם למעלה. מפריד, שלא נמצא ייחוד בין זו"ן, שמפריד המלכה מן המלך. ומשום זה לא נקרא אחד, ז"א ומלכות לא בייחוד. אוי לאלו הרשעים שעושים פירוד למעלה. אשרי הם הצדיקים, שהם מקיימים הקיום שלמעלה, ייחוד זו"ן, ואשרי הם בעלי תשובה, שמחזירים הכל למקומו.

רעא) וע"כ, במקום שבעלי תשובה יושבים דהיינו שהעלו מלכות לבינה, וגרמו למידת הרחמים בעולם, מקומם גבוה מצדיק שיושב במדרגת היסוד, צדיקים גמורים אין יושבים שם. אלא הם בעלי התשובה נתתקנו במקום עליון, במקום השיקוי של הגן, בינה, המשקה את הגן, מלכות. וזו היא תשובה, שמשיב המלכות אל הבינה. וע"כ נקראים בעלי תשובה. וצדיקים הגמורים, נתתקנו במקום אחר, שנקרא צדיק, יסוד דז"א. צדיק פועל בלי הרצון העצמי שלו, ובעל תשובה גם את הרצון העצמי שלו השיב לבינה

רעב) וע"כ בעלי תשובה יושבים במקום עליון, בינה. וצדיקים גמורים יושבים במקום קטן, ביסוד דז"א. כי בעלי תשובה משיבים המים, השפע, ממקום עליון של הנהר העמוק, בינה, עד מקום שנקרא צדיק, יסוד דז"א. וצדיקים גמורים ממשיכים את השפע, מאותו מקום שיושבים, מן היסוד דז"א, לעוה"ז. וע"כ בעלי תשובה הם עליונים וצדיקים גמורים הם תחתונים. אשרי חלקם של בעלי תשובה, שממשיכים השפע מבינה ליסוד דז"א, ואשרי חלקם של הצדיקים שבשבילם העולם מתקיים, שממשיכים השפע מיסוד דז"א לעוה"ז.

רעג) וְהָיָה  כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת-הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת-הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק, אוֹ אֶת-הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּוֹ; אוֹ אֶת-הָאֲבֵדָה, אֲשֶׁר מָצָא וכתוב: או מצא אָבֵדה וכיחש בה. כי החוטא פוגם למעלה, ומשום זה מסתלק הקב"ה מן הכל. כביכול הקב"ה לא נמצא בקיומו, כי כנסת ישראל, המלכות, נפרדה ממקומה  כמ"ש: אָבְדה האמונה. אמונה היא כנסת ישראל  כמ"ש: ואמונתך בלילות. ולילה הוא המלכות. אָבְדה האמונה  כמ"ש: על מה אבדה הארץ. והכל אחד, כי המלכות נקראת אמונה ונקראת ארץ. והרי העמדנו, אָבְדה כתוב: כלומר, שהמלכות אִיבְדה את בן זוגה, יסוד. ולא כתוב: נאבדת, ולא אבודה, שפירושם, שהיא עצמה נאבדה. כעין זה כתוב: הצדיק אבד. אבוד או נאבד לא כתוב: אלא אבד, שהוא איבד את בת זוגו, המלכות. וכמ"ש: אבדה האמונה. משום זה כתוב: והשיב את הגזלה או את האבדה. כי המלכות שנפגמה בחטאו, נקראת אבדה. וצריך להשיב את האבדה אל הצדיק, יסוד, שאבד אותה. מדבר כאן על אדם המכחש ברצון עליו להשיב לבעליו, האם יש כאן ייאוש בעלים שהוא הקב"ה. על הרצון יש סימנים, שעצם ההשתוקקות של האדם היא הסימן שהקב"ה משפיע ורוצה להטיב, מכאן שהרצון שייך לקב"ה. אין ייאוש בעלים על הרצון של האדם

האבדה היא האמונה, הרצון ליחד. האמונה האמתית היא שהקב"ה גומל חסד, כל רצון שפוגש האדם עליו לעשות השבת אבדה בנפשו. רצון של גוי שבאדם, דהיינו שאינו שייך לעבודת השם, זהו רצון מדומיין שאינו אמיתי ואין להשתמש בו כלל.

 

מְקוֹמוֹת יֵשׁ בֶּגֵהִינֹם

 

רעד) אמר רעיא מהימנא: מקומות יש בגיהינום, הרשומים למחללי שבתות בפרהסיה, שלא חזרו בתשובה מאותו החילול. וממונים יש עליהם. ויש מקומות בגיהינום לאותם מגלי עריות, ולאותם המגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ולאותם השופכים דם נקי, ולאותם הנשבעים לשקר, ולאותם השוכבים עם נידה, או בת אל נכר, או זונה, או שפחה. ואף לעובר על שס"ה לא תעשה. גיהינום הוא סביבה המעוררת רצון, דהיינו מקום נפשי בו ישנם רצונות זרים שאין מה לעשות איתם ויש לשרוף אותם. ואם האני שלך הוא רצונך, אזי יש לשרוף רצונות אלו כי אי אפשר להשיב רצון זר לבעלים. לכן הגיהינום מזכך ע"י שנשרפים הרצונות הזרים ונשארים רצונות של דבקות והשפעה בלבד, אותם ניתן להשיב להשם.

רעה) לכל חטא יש מקום בגיהינום, וממונה יש עליו. והשטן, יצר הרע שלו, ממונה על כל החטאים והמקומות והממונים שעליהם. ואם חזר בתשובה מה כתוב: מחיתי כעָב פשעיך, שנמחו רשימות כל חטא וחטא של הרשעים ממקומות שלהם בגיהינום.

רעו) ויש חטאים רשומים למעלה ולא למטה בעוה"ז. ויש שרשומים למטה ולא למעלה. ויש שרשומים למטה ולמעלה. אם החטאים נמחים למטה בעוה"ז שעושה תשובה, נמחים למעלה אחר שעושה תשובה. רשע עוונותיו חקוקים לו על עצמותיו, צדיק זכויותיו חקוקות לו על עצמותיו, כדי שיהיו רשומים בין בעלי העבירה להכיר אותם בהם. וקול יוצא עליו, זה הוא רשע, ישרפו עצמותיו בגיהינום. ואל יאמר אדם אין טעם לעשות תשובה, אלא תשובה יש לעשות כאן בעולם הזה, ואז החטא נמחל לו גם למעלה. עדיף לוותר בעולם הזה על רצונות זרים ולא לחכות שתיעשה פעולת הזיכוך בגיהינום.

רעז) נשמות של הרשעים הן המזיקים שבעולם. והדין שלהן, שנשמתם נשרפת ונעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. ובמה הן נשרפות? באש הכיסא, המלכות  כמ"ש: כיסאו ניצוצי אש וגלגליו אש שורף, שבאש של ארבע חיות אש, המסבבים את כיסא דין, אדני, שנאמר עליו, דין המלכות, דין

שאלות חזרה הדף היומי בזהר הקדוש פרשת ויקרא פח-צ

1. מדוע משווה הצדיק לתמר לפי הכתוב צדיק כתמר יפרח?
2. מהו הארז שעליו כתוב כארז בלבנון ישגא?
3. מי הוא איש תהפוכות, מה שהוא שולח מדון וכיצד הוא מפריד אלוף?
4. הסבר את הכתוב במקום שבעלי תשובה יושבים צדיקים גמורים אין יושבים שם.
5. מה היא השבת אבדה ומדוע אם אבדה בסביבה של גויים אין חיוב להשיבה?
6. מה הוא גיהנם?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב