031- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא צד-צו שיעור השקפה

031- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא צד-צו שיעור השקפה

וַיִּקְרָא צד-צו

הַגִּידָה לִּי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי

לפרט תפקיד ואחריות מכריעים ביחס לתפקידו לכלל.

שורש הגלות מתחיל בהחלטה הראשונה של הנשמות לבוא כשותפים פעילים ולבחור ביתר דבקות, ואז הסתלק האור, דבר שגורם לנברא כעת לבוא מעצמו לקשר של אהבה ודבקות.

ניתן לשרוד את הגלות בעבודה שמעל טעם ודעת, במצב של חסדים מכוסים, דהיינו שעליו לחפש את האמת גם אם אינו מרגיש שום הארה.

אומר הקב"ה לכנסת ישראל החוששת מאובדן הקשר בזמן הגלות, אם את רוצה לחזור לקשר והדבקות, חפשי את נשמות הצדיקים שכולם דשים ומזלזלים בהם, דהיינו גם במצב קשה ניתן לשמור על היחד. בזמן הקשה התחברי לתינוקות של בית רבן, דהיינו לאלו שלומדים כמו תינוקות שלומדים למעלה מהדעת גם אם לא מבינים. זהו מושג המדבר על בוגרים המוכנים ללמוד כקטנים.

כשאין מספיק לומדי תורה, ולכן ישנה אחריות עצומה על כל אחד ממש, שעליו לראות עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עושה מצווה אחת ומכריע את כל העולם לכף זכות.

אין תגובות

להגיב