035- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא צז-צט למתקדמים

035- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא צז-צט למתקדמים

וַיִּקְרָא צז-צט

אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא, לְאַשְׁמַת הָעָם

הכהן מייצג את הכלל, ואם הוא יחטא, דהיינו יגרע טובו בגלל עוונות העם. לכן יש להישמר שהרצונות הפרטיים לא יפגמו ברצונות כלליים כמו יראה, ברית וכדומה. ומאחר וכל אחד צריך לבנות משכן בתוך ליבו, עליו לשמור שלא לאבד את הכהן המשפיע שבנפשו, ע" שיאפשר לרצונות פרטיים לפעול בניגוד לאחדות ולרצון הכלל.

רצו) אשר נשבעת להם בָך. שבועה השביע הקב"ה את האבות, באבות שלמעלה, חג"ת דז"א שעלו לחב"ד. בָך, באלו שלמעלה, באלו השורים בך, שנשבע בחג"ת. ותדבר אֲליהם, ארבה את זרעכם, אשר אמרתי. אשר אמרת, היה צריך לומר? הרי משה אמר זה, הלוא היה לו לומר, אשר אמרת? אלא הקב"ה אמר רצה זה אל האבות פעם ושתי פעמים, שכבר אמר להם. ועוד, אשר אמרתי, אשר רציתי ברצון נפשי, ואין צריך לומר, שכבר אמר להם, כי אמירה פירושו רצון.

רצז) ונחלו לעולם הכוונה שמצד האמת צריכה המכלות לקבל מז"א, ואם חטא העם יוצאת לגלות, כלומר באשמת העם, עולם העליון, ז"א, שארץ, מלכות, אחוזה בו וניזונת ממנו. ואם ארץ זו מגורשת לגלות, ואינה אחוזה בז"א, למה היא לאשמת העם הוא זה. וע"כ כתוב: ונחלו לעולם, שהמלכות תתיחד עם ז"א לעולם, ולא תלך בגלות. ובזה ביאר, אם הכהן המשיח, ז"א, יחטא, שיגרע הייחוד מן המלכות, שתצא בגלות, לאשמת העם הוא.

רצח) אם הכהן המשיח יחטא, זה כהן שלמטה, שנתתקן לעבודה בבית המקדש, ונמצא בו חטא, לאשמת העם הוא ודאי, שהעם יֶאְשְמו בשביל זה, כי אוי לאלו הסומכים על עבודתו. כעין זה הוא שליח ציבור, שנמצא בו חטא, אוי לאלו הסומכים עליו. כש"כ הכהן, שכל ישראל ועליונים ותחתונים, כולם מחכים ומצפים להתברך על ידו. וכך נדרשת אחריות לכל תפקיד שאחרים תלויים בו כמו מפקד הורה או מורה. וכן ישנה אחריות לכפופים לאותו מי שמופקד להובילם. וכך אמונה היא כלל חשוב יותר מרצונות פרטיים. כך עם ישראל השכיל לשמור כל השנים על התורה שהיא כלל, מול כל המכשולים והרצונות השונים. וכן כך גם בתורה עצמה, הפנימיות היא הכלל.

לאדם שאין את הכוח לפעול את ההשפעה, את מידת הבינה, שהיא כוח הבורא שבנברא, סימן שאין הוא הולך בדרך האמת.

רצט) בשעה שהכהן מתחיל לכוון כוונות, ולהקריב קרבן העליון, להקריב ייחוד המלכות בז"א, הכל נמצאים בברכה ובשמחה, הימין, חסד, מתחיל להתעורר, והשמאל, דין, נכלל בימין, והכל מתאחז ומתקשר זה בזה, ומתברכים כולם יחד. נמצא שע"י הכהן מתברכים העליונים והתחתונים. וע"כ, אם חטא, צריך להקריב קרבן עליו, כדי שיתכפר עוונו.

ש) אמר רבי יוסי: ע"י הכהן מתכפר חטאו של אדם, כשהוא מקריב בשבילו קרבן. כשהוא עצמו חטא, מי מקריב עליו, ומי יכפר עליו? אם הוא מקריב לעצמו, הרי הוא נתקלקל, ואינו ראוי שיתברכו בשבילו עליונים ותחתונים, כי אם התחתונים אינם מתברכים על ידו, כש"כ עליונים? ולא, הרי כתוב: וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולמה צריך לאחר, שיכפר עליו, משום שחטא, והוא יכול לכפר על עצמו, שכתוב: וכיפר בעדו?

שא) ידוע באיזה מקום נקשר כהן גדול, בחכמה, ובאיזה מקום נקשר כהן אחר, ואותו שנקרא סגן, ידוע שבחסד. וע"כ כהן אחר מקריב קרבנו של כהן גדול, שנקרא הכהן המשיח, בתחילה, ומעלה אותו עד אותו המקום שמקושר בו, עד חסד דז"א. ואחר שהכהן העלה את הקרבן עד אותו מקום, חסד, אין מעכבים את הכהן הגדול להעלות למקומו, חכמה, שיתכפר חטאו. וע"כ כהן אחר מקריב עליו קרבנו, וכיוון שאחר מקריב ואין מסתפקים כל כך על ידו, כי אינו יכול להעלות רק עד החסד, ובחינת כהן גדול הוא עד החכמה, הנה אח"כ כהן הגדול עצמו מקריב, ואלו העליונים מתחברים כולם לכפר חטאו. והמלך הקדוש מסכים עימהם. כעין זה, המתפלל, וטועה, יעמוד אחר תחתיו.

כהן הוא קו ימין שהוא חוכמה חסד נצח, ובהיותו כהן גדול הוא בחינת חוכמה. הסגן הוא בחסד וכהן הדיוט בנצח. וכשכהן גדול חטא, נופל לדרגת חסד, ועל הסגן להעלות חזרה את הקרבן.  

צז-צט שאלות חזרה הדף היומי בזהר ויקרא
1.כתוב אשר נשבעת להם בך מי אומר אמירה זאת וכיצד אפשר לפרש זאת בשתי צורות
2. מהו בגוף אחד שהכהן נפגם לאשמת העם

3. מה תוצאת הכוונות שמכוון הכהן בהיותו מקריב קרבן לעליון
4. כאשר הכהן הגדול חוטא מי מקריב עליו ומי יכפר עליו הבא תשובת רבי יהודה ותשובת רבי חייא והראה את היחס בינהם

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב