032- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא צז-צט שיעור השקפה

032- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא צז-צט שיעור השקפה

וַיִּקְרָא צז-צט

אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא, לְאַשְׁמַת הָעָם

אמונה היא כלל חשוב יותר מרצונות פרטיים.

כך עם ישראל השכיל לשמור כל השנים על התורה שהיא כלל, מול כל המכשולים והרצונות השונים. וכן כך גם בתורה עצמה, הפנימיות היא הכלל. לאדם שאין את הכוח לפעול את ההשפעה, את מידת הבינה, שהיא כוח הבורא שבנברא, סימן שאין הוא הולך בדרך האמת.

אם הכהן המשיח יחטא, אוי לאלו הסומכים על עבודתו. כעין זה הוא שליח ציבור, שנמצא בו חטא, אוי לאלו הסומכים עליו. לכן נדרשת אחריות לכל תפקיד שאחרים תלויים בו כמו מפקד הורה או מורה. וכן ישנה אחריות לכפופים לאותו מי שמופקד להובילם.

הכהן מייצג את הכלל, ואם הוא יחטא, דהיינו יגרע טובו בגלל עוונות העם. לכן יש להישמר שהרצונות הפרטיים לא יפגמו ברצונות כלליים כמו יראה, ברית וכדומה. ומאחר וכל אחד צריך לבנות משכן בתוך ליבו, עליו לשמור שלא לאבד את הכהן המשפיע שבנפשו, ע" שיאפשר לרצונות פרטיים לפעול בניגוד לאחדות ולרצון הכלל.

אין תגובות

להגיב