034- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קג-קה שיעור השקפה

034- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קג-קה שיעור השקפה

וַיִּקְרָא קג-קה

תְּקִיעַת שׁוֹפָר

כוח האדם לעצור ולוותר על רצונו, מאפשר לצרף ולפעול באופן חלקי עם ההשפעה.

כתוב: אַשְׁרֵי הָעָם, יֹדְעֵי תְרוּעָה. יודעי ולא תוקעי. ולמרות שלכאורה להלכה מספיקה שמיעת השופר בכדי לצאת לידי חובה, כתוב יֹדְעֵי תְרוּעָה, שיודעים לכוון ולחבר את הרצון, לחבר את התרועה שהיא הרצון העצמי לקב"ה.

השופר בא לעצור את כוח הדין מהשמאל, ובא לחבר אותו עם כוח השפעה שבימין.

יש בכוחות הנפש בחינה הנק' מנעולא, היא הנעילה ובלימה של הגאווה והאנוכיות. זהו תפקיד המסך דחיריק לנעול ולא לאפשר שימוש ברצון. כאן ישנם חסדים מכוסים ולא מקבלים שום אהרה. זוהי היכולת של האדם לוותר ולא לקבל דבר לעצמו. המפתחא היא הפתח הנפשי, היא היכולת לקבל חוכמה/שפע באופן מבוקר ומדוד. ללא הסכמה לוותר על הג"ר, על חלק מהאור, לא מקבלים כלום. הוויתור עצמו הוא היראה שנמצאת במסגרת האהבה.

אין תגובות

להגיב