035- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קו-קח שיעור השקפה

035- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קו-קח שיעור השקפה

וַיִּקְרָא קו-קח

לִּילִית שֶׁהָיִיתָה נִמְצֵאת בַּתְּחִילָּה אֵצֶל אָדָם

הנשמה שהיא צד הזכר שבאדם, צריכה להוביל.

אישה היא צד הגוף של האדם אשר מנסה לשלוט מצד החוק הטבעי, ואז השליטה היא של שם אלקים. אמונה מקבלים ע"י צד הזכר שבאדם, שהוא שם הויה, למעלה מהדעת של הגוף. צד האישה נצרך שממנו באה ההשתוקקות, אך אל לה לשלוט על צד הזכר המשפיע. לצד הגוף יש לתת להוביל רק במקום שהחוק הטבעי נצרך, דהיינו רק כאשר אדם לא מצליח לפעול באמונה מעל טעם ודעת. כלומר עדיף לעסוק בענייני העולם הזה מאשר בטלה שתביא לחטא.

על האדם להיזהר מצד האשה שבו, צד רצונות הגוף לא ישלטו בו. זאת יעשה ע"י כך שיקפיא רצונותיו עד שיהיה בדרך אמת בלבד.

לילית היא בחינת הרצון לקבל לעצמו שבאדם. כאשר בחינה זו רואה שהאדם דבוק בקדושה, היא מסתלקת לכרכי הים, דהיינו למקום של הרצונות הגולמיים, בדברים שבדרך הטבע יכול האדם לפעול רק על ההכרח. ואז יכולה לילית להזיק את האדם.

אין תגובות

להגיב