038- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קו-קח למתקדמים

038- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קו-קח למתקדמים

 

וַיִּקְרָא קו-קח

לִּילִית שֶׁהָיִיתָה נִמְצֵאת בַּתְּחִילָּה אֵצֶל אָדָם

לילית היא בחינת הרצון לקבל לעצמו שבאדם. כאשר בחינה זו רואה שהאדם דבוק בקדושה, היא מסתלקת לכרכי הים, דהיינו למקום של הרצונות הגולמיים, בדברים שבדרך הטבע יכול האדם לפעול רק על ההכרח. ואז יכולה לילית להזיק את האדם.

שטו) וְאִם כָּל-עֲדַת יִשְׂרָאֵל, יִשְׁגּוּ, וְנֶעְלַם דָּבָר, מֵעֵינֵי הַקָּהָל; וְעָשׂוּ אַחַת מִכָּל-מִצְוֹת יְהוָה, אֲשֶׁר לֹא-תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁמוּ. אמר רבי שמעון: נָשִׁים, שַׁאֲנַנּוֹת קֹמְנָה, שְׁמַעְנָה קוֹלִי; בָּנוֹת, בֹּטְחוֹת הַאְזֵנָּה אִמְרָתִי. כמה יש לאדם להסתכל בכבוד אדונו, כדי שיימצא ברייה שלמה לפני הקב"ה. כי כשברא הקב"ה את האדם, ברא אותו שלם  כמ"ש: אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם יָשָׁר. את האדם, יורה שהיו דכר ונוקבא, והנוקבא הייתה נכללת בדכר. ואז, ישר, כתוב. ואח"כ: וְהֵמָּה בִקְשׁוּ, חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים.

שטז) מנקב של תהום הגדול העליון, נמצאת נוקבא אחת, רוח על כל הרוחות, ששמה לילית. והיא הייתה נמצאת בתחילה אצל האדם, שהייתה נוקבא שלו כפי שהיה בשבירת הכלים בעולם הנקודים והמלכות שימשה שם עם סיגים והשתמשו עם מלכות מצמצום א ללא רשות, זו בחינת לילית. ובשעה שנברא האדם ונשלם גופו, נזדמנו על הגוף ההוא אלף רוחות מצד שמאל. זה רצה לכנוס בו, וזה רצה לכנוס בו, ולא היו יכולים. עד שגער בהם הקב"ה. והאדם היה שוכב גוף בלי רוח, ומראהו היה ירוק. וכל אלו הרוחות מסבבים אותו.

שיז) בשעה ההיא ירד ענן אחד, ודחה כל אלו הרוחות, שהיו מסבבים את האדם. ובשעה זו, ויאמר אלקים, תוצא הארץ נפש חיה. ונוקבא, המלכות, נתעברה מן הדכר, ז"א דאצילות, עם נפש ההיא של האדם הראשון. והיא, המלכות, הוציאה את הרוח ההוא לנַשֵב אותו באדם, כלול מזכר ומנקבה  כמ"ש: ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, הכלולה מזכר ומנקבה. שנפש חיה זו היא כלולה מכולם. לא כתוב נפש החיה עם האות ה הידיעה, כלומר נפש חיה סתם הכלולה מזכר ונקבה. כלומר נפשו של האדם בנויה מזכר ונקבה

שיח) וכשקם אדם, אחר שקיבל את הנפש חיה, הייתה הנוקבא שלו תקועה בצדו, והנשמה הקדושה שבו הייתה מתפשטת לצד של הדכר ולצד של הנוקבא, והייתה דיה לזה ולזה, לדכר ולנוקבא, משום שהייתה כלולה כך מדכר ונוקבא. אח"כ כשהגיע לגדלות ניסר הקב"ה את האדם ותיקן את הנוקבא שלו  כמ"ש: וַיִּבֶן יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הַצֵּלָע אֲשֶׁר-לָקַח מִן-הָאָדָם, לְאִשָּׁה שפירושו צד  כמ"ש: ולצלע המשכן. וַיְבִאֶהָ, אֶל-הָאָדָם, שהביאה בתיקונים שלה ככלה לחופה.

שיט) כיוון שראתה לילית את זה, ברחה, והיא בכְרַכי הים. ועד עתה היא מוכנה להזיק לבני העולם. וכשעתיד הקב"ה להחריב את רומי הרשעה, ושתהיה חרבה לעולם, תעלה לילית זו מן הים, וישכין אותה בחורבה הזו של רומי, משום שהיא חורבן העולם  כמ"ש: אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח. לכן על האדם להיזהר מחורבות

שכ) בספרי הקדמונים אמרו שלילית ברחה מן האדם מקודם לכן, עוד מטרם שנתקנה חוה. ואינו כן, משום כי נוקבא זו, לילית הייתה נמצאת עימו. אבל כל עוד שלא נתקנה חוה עם אדם, הייתה לילית מזדווגת עימו, וכשחוה נתקנה עימו, לילית ברחה לים. ועתידה להזיק העולם. שתי גרסאות מתי ברחה לילית, זוהי ההבחנה האם קודם מסירים את הרע ואז פועלים את הטוב או ההפך, כפי שאומר הבעש"ט סור מרע ע"י שתעשה טוב.

שכא) הרפואה לזה, שֶלילית לא תוכל להזיק, היא, שבשעה שהאדם מתחבר באשתו כדי להוליד, יכוון ליבו בקדושה של אדונו ויאמר, העטופה בסדין, שהיא לילית המעוטפת ומיללת תמיד, כי השם לילית הוא מלשון יללה. נזדמנה. הימלטי הימלטי, לא תכנסי ולא תצאי וכך גם כשבאה לו מחשבה זרה. לא שלך ולא מחלקך. שובי שובי, הים סוער, גליו קוראים לך. בחלק הקדוש אני אחוז, בקדושת המלך נתעטפתי.

שכב) ויכסה ראשו וראש אשתו עד שעה אחת. וכן בכל זמן שיתחבר עד ג' ימים לקליטת הזרע, שכל זרע שהאישה אינה קולטת עד ג' ימים, שוב אינה קולטת. ובספר שהניח אשמדאי לשלמה המלך, אמר שהוא עד ל' יום. ואמר שאחר שהשלים המעשה, ישפוך מים צלולים סביב מטתו, וזו היא שמירה מכל.

 

מִי שֶׁמִּינֶקֵת אֶת הַיֶּלֶד שְׁלֵה  [מאן דינקא לרביא]

 

שכג) מי שמיינקת את ילדה, לא תזדווג לבעלה אלא בשעה שהילד ישן. ואח"כ לא תניק אותו עד שעה אחת, כמהלך ב' מילים. או כמהלך מיל אחד אם אינה יכולה לחכות משום צער הילד, בזמן שהילד בוכה. ובזה לא יפחד ממנה, מלילית, לעולם. כאשר האשה עסוקה בהשפעה לתחתונים אין היא פנויה להשתוקקות לבעלה

שכד) אשרי הם הצדיקים, שהקב"ה מלמד אותם סודות עמוקים של מעלה ושל מטה, והכל בשביל התורה, כי התורה, כל העוסק בה מתעטר בעטרות שמו הקדוש. כי התורה היא שם הקדוש, ומי שעוסק בה מתרשם ומתעטר בהשם הקדוש, ואז יודע דרכים הסתומים וסודות העמוקים שלמעלה ושלמטה, ואינו מתיירא לעולם.

 

נָשִׁים שׁוֹלטוֹת בָּעוֹלָם  [נשין שלטין בעלמא]

 

שכה) ביום שנולד אדם נצטוו על עצה"ד ועברו על מצוות אדונם. ומשום שהאישה חטאה תחילה, ובא עליה הנחש  כמ"ש: והוא ימשול בך. מכאן ולהלאה, בכל זמן שהגברים נמצאים חייבים לפני הקב"ה, הנשים שמצד דין הקשה עתידים לשלוט עליהם  כמ"ש: עַמִּי נֹגְשָׂיו מְעוֹלֵל, וְנָשִׁים מָשְׁלוּ בוֹ. על האדם להיזהר מצד האשה שבו, צד רצונות הגוף לא ישלטו בו. זאת יעשה ע"י כך שיקפיא רצונותיו עד שיהיה בדרך אמת בלבד

שכו) ואלו הנשים נקראות להט החרב המתהפכת. ולא שהן החרב המתהפכת, אלא הן להט מחרב הזו, הנקראת חרב נוקמת נקם ברית. חרב לה' מלאה דם. ולהט החרב ההוא מתהפכת, לפעמים היא גברים ולפעמים נקבות.

שכז) אוי לעולם כשהנשים שולטות בעולם. וכשנביא ישראל ראה, שישראל מעקמים דרכם, ונמצאים בעוונות לפני אדונם, אז אמר, נשים שאננות, איך אתן שוקטות, איך אתן יושבות שלא להתעורר בעולם, קוֹמְנָה, ותשלוטנה על הגברים.

שכח) אבל לא אמרו, אלא כמו שאנו מוצאים בדבורה שכתוב: היא שופטָה את ישראל בעת ההיא. וע"כ אוי לאדם, שאשתו מברכת בשבילו בשולחנו, שמוציאה את בעלה בברכת מזונות, משום שהוא אינו יודע לברך. כך דבורה, שופטה את ישראל, אוי לדור, שלא נמצא בהם מי שידין את העם, אלא נקבה אחת.

הנשמה שהיא צד הזכר שבאדם, צריכה להוביל

אישה היא צד הגוף של האדם אשר מנסה לשלוט מצד החוק הטבעי, ואז השליטה היא של שם אלקים. אמונה מקבלים ע"י צד הזכר שבאדם, שהוא שם הויה, למעלה מהדעת של הגוף. צד האישה נצרך שממנו באה ההשתוקקות, אך אל לה לשלוט על צד הזכר המשפיע. לצד הגוף יש לתת להוביל רק במקום שהחוק הטבעי נצרך, דהיינו רק כאשר אדם לא מצליח לפעול באמונה מעל טעם ודעת. כלומר עדיף לעסוק בענייני העולם הזה מאשר בטלה שתביא לחטא

 

שאלות חזרה הדף היומי בזהר הקדוש פרשת ויקרא קו-קח

1. מי היא לילית הרשעה?
2. מה היא נפש החיה שניתנה לאדם ומי היא?
3. הסבר את עניין הנסירה מצד בריאת האדם בתחילה.
4. מה יקרה לאחר שרומי הרשעה תהיה חרבה לעולם ומי היא בנפש האדם?
5. מה על האדם לעשות כאשר מתחבר עם אישתו כדי שלילית הרשעה לא תזיקו?
6. מה ההוראת לגבי אישה המינקת את ילדה ומה זה אומר בפנימיות?
7. מתי האישה מושלת באדם לרע ומתי לטוב אגב כך הסבר מה היא להט החרב המתהפכת?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב