036- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קט-קיא שיעור השקפה

036- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קט-קיא שיעור השקפה

וַיִּקְרָא קט-קיא

שְׁתֵּי נָשִׁים הָיוּ נִמְּצָאוֹת בָּעוֹלָם

שתי נשים היו נמצאות בעולם, ואמרו שבחו של הקב"ה, שכל הגברים שבעולם לא יאמרו כך. הם דבורה וחנה. חנה אמרה: אֵין קָדוֹשׁ כַּיהוָה, כִּי אֵין בִּלְתֶּךָ. שהיא פתחה את פתח האמונה בעולם שהאמונה היא המקשרת בין הנברא לבורא, כגון: מֵקִים מֵעָפָר דָּל, מֵאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיוֹן, שזה פתח האמונה. כאשר הדור חייב נק' המלכות, דל ואביון. וכששבים בתשובה נאמר עליה, מֵקִים מֵעָפָר דָּל, מֵאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיוֹן.

נפש האדם צריכה את בחינת שתי הנשים דבורה וחנה שידעו כיצד לשבח את השם ולפתח את האמונה הנדרשת לקשר עם הקב"ה.

כאשר אדם לא משתמש בצד הזכר שבו, דהיינו כאשר אינו פועל אידיאה גבוהה באמונה, אז הוא הולך אחרי הלב, אחרי הרגש, ובלי שכל בדרך כלל נופלים.

וכל אלו הכתובים שאמרתָם דבורה, הכל הוא בחכמה, עד אותה שעה ששיבחה את עצמה וזו בעיה שכן כתוב יהללך זר ולא פיך, שנאמר, עד שַׁקַמתי דבורה, שקמתי אֵם בישראל, שאז נסתלקה ממנה רוח הנבואה. ומשום זה אמרה, עוּרִי עוּרִי דְּבוֹרָה, עוּרִי  עוּרִי דַּבְּרִי-שִׁיר, שהייתה צריכה לחזור ולעורר את רוח הנבואה. שהרגישה שהיא רדומה מרוח הנבואה.

אין תגובות

להגיב