041- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קטו-קיז למתקדמים

041- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קטו-קיז למתקדמים

שאלות חזרה הדף היומי בזהר הקדוש פרשת ויקרא קטו-קיז

1. כיצד מפרש את המילה "איננו"? הבא ג' פירושים.
2. מה הם שלבי ההסתלקות לגלות של השכינה?
3. מדוע נגלו ישראל מהארץ ונחרב בית המקדש – במי הדבר תלוי?
4. הסבר את פנימיות הסיפור המופיע באות שנ.
5. מה היא המילה "מרחוק" בכתוב "כי הנני מושיעך מרחוק"? מה אתה למד מכך בעבודת נפש?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב