042- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קיח-קכ למתקדמים

042- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קיח-קכ למתקדמים

וַיִּקְרָא קיח-קכ

אוֹדְךָ לְעוֹלָם, כִּי עָשִׂיתָ

 

שנג) רבי יוסי פתח: וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ בָּרָק, אִם-תֵּלְכִי עִמִּי וְהָלָכְתִּי; וְאִם-לֹא תֵלְכִי עִמִּי, לֹא אֵלֵךְ. אמר ברק, כיוון שרוח הקודש שורה עליה, אנצל בזכותה, ולא ישרה עליי נזק. מה ברק סמך עצמו על אישה שינצל בזכותה, כך התורה, שמו של המלך הקדוש, על אחת כמה וכמה רוצה לומר שגם לתורה יש צד נקבה, שלא נק' תור. צד האישה שבאדם הוא הצד של החיסרון, וזה טוב מפני שבמצבים מסוימים ניתן לסמוך עליה כפי שברק סמך על דבורה שהייתה עם רוח הקודש.

שנד) ישבו בתוך המערה שהיא מצב קטנות ההיא כל אותו היום, כשהחשיך הלילה האירה הלבנה אל המערה. עברו שני סוחרים וחמוריהם עמוסים מיין ואוכל לעצמם. נחו על משאם, אמרו זה לזה נלון כאן. ניתן מאכל ומשקה לחמורים, ואנו נכנס למערה זו. אמר לו חברו, בטרם שנכנס תאמר לי קרא הזה שאינו מתיישב עלי.

שנה) אמר לו: אוֹדְךָ לְעוֹלָם, כִּי עָשִׂיתָ  וַאֲקַוֶּה שִׁמְךָ כִי-טוֹב, נֶגֶד חֲסִידֶיךָ, מהו כי עשית ולא כתוב מה עשה? בהמשך עונה רבי חייא כי עשית מבלי לציין מה עשה, הוא על העולם הזה בו אין שכר וכתוב כִי-טוֹב, נֶגֶד חֲסִידֶיךָ, וכי לאחרים אינו טוב? הלא הקב"ה טוב לכל? לא היתה בידו תשובה. אמר אוי לסחורה שלנו שעזבנו בשבילה את הקב"ה. רבי חייא ורבי יוסי שהיו יושבים במערה ושומעים את דבריהם שמחו. אמר רבי חייא לרבי יוסי, ולא אמרתי לך שהקב"ה עושה נס בכולו הוא עושה. יצאו מן המערה אל הסוחרים. ב"סיפור" זה בא ללמד שיש לסחור בתורה במובן החיובי, כלומר לומדים במקום אחד, ומפנימים בפנימיות, בהשבה אל הלב.

שנו) כשיצאו הקדים רבי חייא ופתח: שלום שלום לרחוק ולקרוב. שתי פעמים שלום כאן, אחד לרחוק ואחד לקרוב. והכל אחד, לרחוק שנעשה קרוב, שזה הוא בעל תשובה, שמקודם היה רחוק, ועתה הוא קרוב. עוד, רחוק פירושו, כשהאדם מתרחק מן התורה הוא רחוק מהקב"ה. ומי שקרוב לתורה, הקב"ה מקרב אותו עימו.

שנז) אמר אחד מן הסוחרים, יאמרו לנו בעלי התורה מקרא זה: אודך לְעולם כי עשית ואקווה כי טוב. מהו, כי עשית? כתוב: כי טוב נגד חסידיך, וכי לאחרים אינו טוב?

שנח) אמר רבי חייא: כי עשית ודאי. ומה עשית, לְעולם. שפירוש הכתוב הוא, אודך, על העולם כי עשית. כי משום עוה"ז שעשה הקב"ה והתקין אותו, מודה האדם להקב"ה בכל יום. ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך. כך הוא ודאי, שכנגד הצדיקים שמו של הקב"ה הוא טוב. ולא כנגד הרשעים, שמבזים אותו בכל יום, שאינם עוסקים בתורה.

שנט) אמר להם: יום אחד הייתי הולך ללוד, נכנסתי לעיר והסמכתי את עצמי אחר כותר אחד, ורבי שמעון בן יוחאי היה באותו בית. שמעתי מפיו מקרא זה: אודך לעולם כי עשית. אודך, דוד המלך אמרו, על מלכות, שעשה, שדוד המלך אחוז בה וירש המלכות. ואקווה שִמך כי טוב, זהו הקב"ה בייחוד עוה"ז שנקרא טוב, יסוד. מתי נקרא טוב, נגד חסידיך. מי הם חסידיך?

שס) יש חסד עליון, חסד דז"א, וחסד תחתון, חסד המתלבש במלכות דרך נו"ה. ואלו שבנו"ה, נקראים חסדי דוד הנאמנים. וכשאלו חסדי דוד, נו"ה, נתמלאו מטוב הנמשך מעתיק, כתר, אז נקרא היסוד טוב, ואז נמצא טוב נגד חסידיך, נו"ה. וכמו שנמצא שהיסוד, בו, בטוב, כך הוא מבשם את עולם האחרון הזה, מלכות, והכל נמצא בברכה. וע"כ היה דוד מחכה למדרגה זו, יסוד הנקרא טוב, המאיר לאותו עולם, שהוא אחוז בו, המלכות.

שסא) דברים אלו כך שמעתי אותם, אבל איני יודע מה הם. באו רבי חייא ורבי יוסי ונשקו בראשו. אמר רבי חייא: מי יוכל לכסות עיניך בעפר רבי שמעון, שאתה במקומך, ואתה מרעיש הרים עליונים, ואפילו עוף השמים שמחים בדבריך, אוי לו לעולם בשעה ההיא שתסתלק ממנו.

שסב) המשיך אותו סוחר ואמר: וְעַתָּה שְׁמַע אֱלֹהֵינוּ, אֶל-תְּפִלַּת עַבְדְּךָ וְאֶל-תַּחֲנוּנָיו, וְהָאֵר פָּנֶיךָ, עַל-מִקְדָּשְׁךָ הַשָּׁמֵם לְמַעַן, אֲדֹנָי. אם שם אדני היה יותר חשוב מכל השמות, יפה הוא שאמר למען אדני, כי כך אומרים בני אדם, עשה למען המלך. אבל שם אדני הוא מקום בית דין, מלכות, שדינים יוצאים ממנו לעולם. מי ראה, שיאמרו למלך, עשה בשביל עבדך, או בשביל דבר הקטן ממך? והרי בית דין הוא מלכות הקטנה מז"א, אז למה משתמש בשם אדנות, שם המלכות, ללמד שיש והשלילה באה לטובת הכלל גם אם אין הפרט מרגיש כך

שסג) אלא ודאי כך צריך לומר, כי שֵם אדני התקין בית למלך, ובית המקדש למטה, וזה אחוז בזה, שהשם אדני, השכינה, אחוז בבית המקדש, ששם משכנה, כי נתקשרו זה בזה, וכשבית המקדש למטה עומד בקיומו, שם הזה, אדני, למעלה עומד בקיומו. וזה הוא דומה, כמי שאמר למלך, בנה בית הזה והיכל הזה, כדי שלא תהיה המלכה יושבת מחוץ להיכלה. אף כאן, והאר פניך על מקדשך השָמֵם למען אדני. שאני מבקש על מקדשך השמם, הוא למען אדני, שלא יימצֵא השם אדני, שהיא המלכות לחוץ מן משכנה, שהוא בית המקדש. הקב"ה דואג לשכינה הקדושה אפילו כשהיא במדרגת הדין, שיהיה לה ביטוי גם למה שיכול להראות לנברא כשלילה

 

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב