043- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קכא-קכג למתקדמים

043- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קכא-קכג למתקדמים

 

וַיִּקְרָא קכא-קכג

אֱלֹהִים אֵלִי אַתָּה אֲשַׁחֲרֶךָּ

 

שסד) תמהו רבי חייא ורבי יוסי, ושמחו בלילה ההוא, אחר שאכלו פתח הסוחר חברו ואמר: אומר לכם דבר שעסקתי ביו ביום זה, מִזְמוֹר לְדָוִד בִּהְיוֹתוֹ  בְּמִדְבַּר יְהוּדָה. שדוד אמר שירה, כשברח מחותנו למדבר. למה אמר, אֱלֹהִים אֵלִי אַתָּה אֲשַׁחֲרֶךָּ  צָמְאָה לְךָ, נַפְשִׁי  כָּמַהּ לְךָ בְשָׂרִ בְּאֶרֶץ צִיָּה וְעָיֵף בְּלִי-מָיִם? אלקים אלי אתה, אשר בשם אלקים, גבורה, אני אחוז תמיד, להיותו במדבר. אשחרך, וכי דוד היה יכול לשָחר את הקב"ה בארץ רחוקה, והוא גורש מן הארץ שהשכינה שורה בה, שהיא ירושלים? אומר דוד המלך אני וגופי משתוקקים ואיננו יכולים, כלומר ישנו מקום באדם להראות את ההשתוקקות גם כשנראה שאין הדבר אפשרי. על האדם להשתוקק לקשר עם הקב"ה גם כשאינו מרגיש בתוצאה.

שסה) אלא אע"פ שדוד גורש משם, לא עזב את שלו, לשחר את הקב"ה. אשחרך, פירושו, אבל אני מחוץ למקום שהשכינה שורה בו, ואיני יכול לשחר אותך. צמאה לך נפשי, כי נפשי וגופי משתוקקים לך להתראות לפניך. ואיני יכול, משום שאני בְּאֶרֶץ צִיָּה וְעָיֵף בְּלִי-מָיִם, כי מחוץ למקום שהשכינה שורה, נקרא ארץ ציה ועייף, משום שמים חיים אינם נמצאים כאן. מים חיים, השכינה, באר מים חיים. וע"כ בְּאֶרֶץ צִיָּה וְעָיֵף בְּלִי-מָיִם כתוב.

 

אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר

 

שסו) אמרו רבי חייא ורבי יוסי: ודאי שהדרך מתוקן לפנינו, נכנסו אל המערה וישנו. בחצות הלילה שמעו קול חיות המדבר נוהמים. הקיצו, אומר רבי חייא: הנה הוא הזמן לעזור לכנסת ישראל ע"י לימוד התורה, למלכות שהיא משבחת את המלך. אמרו: כל אחד ואחד יאמר דבר, ממה ששמע ויודע בתורה, ישבו כולם.

שסז) פתח רבי חייא: לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד. מי היא איילת השחר? זוהי כנסת ישראל, שנקראת איילת אהבים ויעלת חן. וכי איילת השחר, המלכות, ולא בכל היום? איילת, מאותו מקום הנקרא איילת, אהבים ויעלת חן, והיא באה ממקום שנקרא שחר  כמ"ש: כשחר נכון מוצאו, חסד. ודוד המלך אמר זה על כנסת ישראל, שזה משמע, משכתוב על איילת השחר, המלכות, בעת שמתלבשת בחסד. כאן הוא רק מציין מהיכן באה איילת השחר, ולא היכן היא נמצאת תדיר. מקורה בחסד שנמצא בעלות השחר.

שסח) בשעה שהחשיך הלילה, הפתחים של העליונים והתחתונים נמצאים סתומים. וכל החיצוניים מתעוררים ומשוטטים כל העולם ומחזירים על גופי בני אדם ומסבבים מקומותיהם ומיטותיהם, ורואים צורת המלך הקדוש, השומר אותם, ומפחדים להזיק, כי האנשים מתחזקים במיטותיהם בדברי השם הקדוש ונשמרים. ונשמות בני אדם עולות כל אחת ואחת כראוי לה. אשרי חלקם של הצדיקים, שנשמותיהם עולות למעלה בעת שנתם, ואינן מתעכבות במקום שאינו צריך. עצם השינה שומרת על אנשים שלא באים לתת את כל השתוקקותם לקשר עם השם, לכן עדיף שישנו במקום שיפנו את רצונם לעצמם במקום לקום להוללות ששב ואל תעשה עדיף. הצדיקים אינם נותנים להבלי העולם להסיט אותם מהדרך, והם אלו שזוכים שנשמתם תעלה בשינה לעולמות העליונים בלי הפרעות. ההכנה הדרושה לכך היא לקום לפני חצות לילה וללמוד.

שסט) כשנחלק הלילה, כרוז עומד ומכריז, ופותחים הפתחים שהם זמן מסוגל לקשר. אז מתעורר רוח אחד של צד צפון כוח הגבורה, זיווג דנשיקין, הארת חכמה שבקו השמאל, ומכה בכנורו של דוד, המלכות, ומנגן מאליו, ומשבחת את המלך, ז"א זהו זמן מסוגל גם אם לא מבינים זאת. והקב"ה משתעשע עם הצדיקים בגן העדן. הכינור הוא בחינת הלב, שהוא כנגד הרגש שבאדם. כלי הקשה הם כנגד היצר, כלי נשיפה כנגד המוח, כלי המיתר כנגד הלב. כאן מלמד שהכינור/ליבו של האדם מנגן מעצמו ומשתוקק לקשר. השעשוע של הצדיקים הוא במידה שהם נותנים את תשוקתם לקשר

שע) אשרי חלקו מי שמקיץ משנתו בזמן ההוא ועוסק בתורה, וכל מי שקם בזמן ההוא ומשתדל בתורה, נקרא חברו של הקב"ה וכנסת ישראל. ולא עוד, אלא שאלו נקראים אחים ורֵעים אליו, שכתוב: למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בָך. ונקראים חברים עם מלאכים, כוחות עליונים ומחנות עליונים, שכתוב: חברים מקשיבים לקולֵךְ למי שקם בחצות לילה, זהו בדיוק המקום שהתעורר הדין והגיע לשיאו, ואז בנקודת החיסרון הגדול, נבחן האדם האם הוא מפנה את הרצון הגדול בקדושה לקשר עם השם, או לעצמו

שעא) כשבא היום כרוז עומד ומכריז, והפתחים של צד דרום נפתחים, ומתעוררים הכוכבים והמזלות, ופתחי הרחמים נפתחים, והמלך יושב ומקבל תשבחות מן החברים שקמו בלילה. אז כנסת ישראל לוקחת אלו דברי התשבחות, ועולה אל המלך, ז"א. וכל אלו החברים שקמו בלילה, אחוזים בכנפיה של המלכות, ודברי התשבחות שלהם באים ושורים בחיק המלך. אז מצווה המלך לכתוב כל אלו הדברים. כך השכינה הקדושה לוקחת את כל החברים הצדיקים למקום של הקשר עם המלך

שעב) ובספר כתובים כל אלו בני היכלו, הקמים בלילה, וחוט של חסד נמשך עליהם ביום, שמחוט של חסד ההוא מתעטר האדם בעטרה של המלך, שהוא ג"ר, ומתייראים ממנו עליונים ותחתונים, הוא נכנס בכל שערי המלך, ואין מי שימחה בידו. ואפילו בזמן שבעלי הדין עומדים לדון העולם, אינם דנים עליו דין, משום שהוא נרשם ברשימת המלך, שנודע שהוא מהיכל המלך, ומשום זה אינם דנים עליו דין מפני שהוא שמור. אשרי חלקם של הצדיקים העוסקים בתורה, וכש"כ בזמן שהקב"ה משתוקק לדברי תורה, בחצות לילה.

שעג) אין כנסת ישראל עומדת לפני המלך, ז"א, אלא בתורה. וכל זמן שישראל שבארץ עוסקים בתורה, כנסת ישראל שורה עימהם. כשנתבטלו מדברי תורה, אין כנסת ישראל יכולה להימצא עימהם אפילו שעה אחת. משום זה בשעה שכנסת ישראל מתעוררת אל המלך בתורה של התחתונים, מתחזק כוחה, והמלך הקדוש שמח לקבל אותה. התורה היא החיבור האמיתי בין בני אדם.

כשאומרים לשם ייחוד קודשה בריך הוא ושכינתה, הכוח הגדול ביותר לייחד אותם הוא לימוד פנימיות התורה בחצות לילה. אין שום סוג של יחד ללא דברי תורה.

שעד) וכל זמן שכנסת ישראל באה לפני המלך, והתורה אינה נמצאת עימה, תש כוחה. אוי לאלו המחלישים כוח של מעלה. משום זה, אשרי הם מי שעוסקים בתורה, וכש"כ בשעה ההוא שצריכים להשתתף עם כנסת ישראל, בחצות לילה, אז הקב"ה קורא עליו, ויאמר, לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.

 

אין תגובות

להגיב