040- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קכא-קכג שיעור השקפה

040- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קכא-קכג שיעור השקפה

וַיִּקְרָא קכא-קכג

אֱלֹהִים אֵלִי אַתָּה אֲשַׁחֲרֶךָּ

על האדם להשתוקק לקשר עם הקב"ה גם כשאינו מרגיש בתוצאה.

אמר דוד המלך: אֱלֹהִים אֵלִי אַתָּה אֲשַׁחֲרֶךָּ  צָמְאָה לְךָ, נַפְשִׁי  כָּמַהּ לְךָ בְשָׂרִ בְּאֶרֶץ צִיָּה וְעָיֵף בְּלִי-מָיִם? אלקים אלי אתה, אשר בשם אלקים, גבורה, אני אחוז תמיד, להיותו במדבר. אשחרך, וכי דוד היה יכול לשָחר את הקב"ה בארץ רחוקה, והוא גורש מן הארץ שהשכינה שורה בה, שהיא ירושלים? אומר דוד המלך אני וגופי משתוקקים ואיננו יכולים, כלומר ישנו מקום באדם להראות את ההשתוקקות גם כשנראה שאין הדבר אפשרי.

בעת השינה נשמות בני אדם עולות כל אחת ואחת כראוי לה. אשרי חלקם של הצדיקים, שנשמותיהם עולות למעלה בעת שנתם, ואינן מתעכבות במקום שאינו צריך. עצם השינה שומרת על אנשים שלא באים לתת את כל השתוקקותם לקשר עם השם, לכן עדיף שישנו במיטה במקום שיפנו את רצונם לעצמם במקום לקום להוללות, ששב ואל תעשה עדיף. הצדיקים אינם נותנים להבלי העולם להסיט אותם מהדרך, והם אלו שזוכים שנשמתם תעלה בשינה לעולמות העליונים בלי הפרעות. ההכנה הדרושה לכך היא לקום לפני חצות לילה וללמוד.

מלמד על הכתוב חברים מקשיבים לקולֵךְ, למי שקם בחצות לילה, זהו בדיוק המקום שהתעורר הדין והגיע לשיאו, ואז בנקודת החיסרון הגדול, נבחן האדם האם הוא מפנה את הרצון הגדול בקדושה לקשר עם השם, או לעצמו.

התורה היא החיבור האמיתי בין בני אדם. כשאומרים לשם ייחוד קודשה בריך הוא ושכינתה, הכוח הגדול ביותר לייחד אותם הוא לימוד פנימיות התורה בחצות לילה. אין שום סוג של יחד ללא דברי תורה.

אין תגובות

להגיב