043- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קל-קלב שיעור השקפה

043- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קל-קלב שיעור השקפה

וַיִּקְרָא קל-קלב

שַׁלְהֶבֶת תַּחַת כַּנְפֵי הַתַּרְנְגוֹל  

על האדם לפתח הקשבה טובה, לראות היכן הוא טועה.

רבי יהודה ורבי יוסי היו יושבים לילה אחד ועוסקים בתורה. אמר רבי יהודה לרבי יוסף: אני רואה שהתורה, שלומדים אותה בלילה, היא יותר צחה מהתורה שלומדים אותה ביום, משום שצחות התורה שבכתב ז"א היא בתורה שבעל פה, במלכות הנקראת לילה. כשאומר תורה שבעל פה, הכוונה היא לחוכמת הקבלה, והרבדים הפנימיים של הגמרא, שהם מאירים יותר. פשט התורה ניתן מפני שתפיסת האדם אפשרית מהחוץ לפנים, מהפרטים לכלל, לכן צריכים לשניהם.

הַנוֹתֵן לַשֶּׂכְוִי בִינָה לְהַבְחִין בֵּין יוֹם וּבֵין לָיְלָה שהם בחינת אמת ושקר, וזהו צד התרנגול שבנפש, המאפשר לאדם להבחין בין אמת לשקר. וכן ההבחנה הברורה הדורשת גבורה בין השימוש ברצון שיקרי לפרטיות, או רצון אמיתי המבקש את היחד, את הכלל. וזהו כוח הגבורה לקום וללמוד בלילה.

וע"כ נקרא שֶׂכְוִי, לשון הבטה כוח החוכמה ונקרא גבר, משום שמתעורר בשלהבת הגבורה, וע"ז שקם בחצות לילה, זכה דוד במלכות, הוא ובניו לעולמים ולדורי דורות. בניו הם ההבנות הרוחניות שלו.

וכשהתרנגול קורא, ובני אדם ישנים במיטותיהם ואינם מתעוררים, קורא התרנגול, מכה בכנפיו ואומר, אוי לפלוני, מגודף מאודונו, עזוב מאדונו, שלא נתעורר רוחו, ולא הביט לכבוד המלך.

את האמונה רוכשים בלימוד הלילה וניתן להרגיש בה כשמאיר היום.

בהמשך לפסוק: אשר נשיא יחטא, בא ללמד על כפרתו. אמר רבי יהודה: אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ, הקב"ה פקד לכנסת ישראל, שתודיע לאדם את החטא, שהוא חטא. ומודיעה לו עם הדינים שלה. יש צד במלכות שמים בה יש דין, וכשאדם אינו נוהג כראוי מראה לו המלכות את האמת. הכלל מורה לאדם מהי הדרך, ומוקיע אותו אם לא ילך בה.

אף כאן, הקב"ה אמר: אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא. ומי שקם בלילה לעסוק בתורה, התורה מודיעה לו חטאו, ולא בדרך דין, אלא כאם המודיעה לבנה במילות רכות, והוא אינו שוכח, ושב בתשובה לפני אדונו. שיש דרך תורה ודרך ייסורים. כשלומד בלילה שמח הוא שמראים לו את הפגמים שעליו לתקן.

אין תגובות

להגיב