הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים קג-קה (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב