הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים צז-צט (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב