הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים צא-צג (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב