הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים עט-פא (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב