הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים נח-ס (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים נח-ס (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

היכל ג' נצח

את העובדה ניתן לעשות כראוי, כאשר פועלים בהתכללות שבאה מכוח רצון של תפילה טהורה לקשר עם השם!

על האדם לתקן את נפשו, ולשם כך מלמד הזוהר על הכוחות והמבנים בהיכלות, שהם כמבנה ההיכלות והרצונות שבלב. וכך צעד אחר צעד מתוך הלימוד, יכול האדם לעלות לפי סדר ההיכלות.
בשלב ראשון היסוד: ברית שעל האדם לשמור ולשאוף לרצון להשתייך לכלל. בשלב השני עולה למדרגת ההוד בחינת ההשגחה, בה עליו ללמוד על החוקים הפועלים, ולפעול אותם באמונה שלמה. בשלב השלישי המשגיח – מתחילה ההכרה מצד תפיסת הנברא שיש מנהיג לבירה — הבורא, והעולם אינו הפקר.
בכל שלב יש ללמוד ממה להיזהר, היכן נקודות התורפה של הרצון לקבל לפרטיות ששורף, והדרך הנכונה להגיע לאיזון בקו האמצעי, בו השמאל, הרצון לפרטיות נכלל בהשפעה מימין, ולהתקדם תוך כדי נטייה לימין.

כך כאשר מושך אדם מוחין — שפע ותענוג, עליו להפעיל בגבורה מסך שזה בניית כלי ראוי לקבל בצורה מבוקרת.
"כי אז צריכים להיזהר מאד לקבל מוחין בבחינת קו אמצעי, ואם נוטים משהו לצד שמאל, תכף נמשך להם משם אש שורף בסבת הנטייה. וכן מנענעים עצמם תמיד פעם לימין ופעם לשמאל כי קשה להם לצמצם עצמם בקו אמצעי כראוי.
בעת שעולים להיכל שכאן בכוח הרצון שבתפילה טהורה, כלומר נקי מרצון לקבל, ואז הממונים הנ"ל פותחים לפניהם את הפתחים.

כאשר אדם רוצה לבוא לקו אמצעי עליו לבדוק למה הוא נוטה: שמאל או ימין, תאווה עצמית או חסידים, תורה או מדע. אם הוא נוטה לתורה, יש עליו שמירה. נטייה לשמאל גורמת לאש השורפת את ליבם בתאווה גדולה ללכת רק לרצון לקבל לעצמם, יצר הרע הוא מאש. הפיתרון מים — תורה, אור חסדים מימין.

אין תגובות

להגיב