הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים לא-לג (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב