הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים כח-ל (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים כח-ל (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

ז מדורין דארץ העליונה והתחתונה

אדם יותר טוב ממלאך, כאשר הוא פועל את הרצון לקבל להשפעה, למלאך אין בחירה.
ישנם כוחות/מלאכים שאינם נראים, ויש להאמין ולנהוג אותם בחוכמה.

עד כה לימד על המדורים שלמטה מחזה, כאשר למעלה מחזה יש הגנה הנק' חפץ חסד — חסדים מכוסים. אדם שמתחבר לכוח זה שבתוכו, יכול להתחבר לעליון בכוח הבינה המתאפשר ע"י ריפוד של חסדים, ולפעול בלי כוח אחיזה למזיקים.

מדור הרביעי תפארת הוא מקום המאיר למלאכים, אין דין שבעולם יכול לשלוט בהם, ומשום זה יכולים לסיים שירתם ואינם נשרפים. שכאן כבר החסדים מכוסים, ולמרות שמתעסקים עם השמאל — הרצון לקבל, זו שירה של רחמים, שבאה לבטא את רצון השם.

על אלו המלאכים כתוב עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת מְשָׁרְתָיו אֵשׁ לֹהֵט – עושים שליחותם בעולם מכוסים מבלי שמתראים לבני אדם, אין להם דמות, אלא כמו עוף שאין לו אחיזה בקרקע — ברצון לקבל, ונראים רק בחזיון או בהתבוננות מרובה.
המלאך הממונה פד-א"ל, כוח לפדיון שבויים, שהם רצונות טובים שיש לפדותם מהקליפה.
זהו המדור לזוכים במעשים טובים, ואפילו אם נתחייבו מיתה — נפדים ממלאך המוות ע"י המלאך ששומר עליהם. שכתוב: וַיִּפְדּוּ הָעָם אֶת-יוֹנָתָן וְלֹא-מֵת.

לחוזרים בתשובה אל ריבונם, שפודים את נפשם, השערים נפתחים להעביר את תפילתם, שעל ידי תשובתם המשיכו אורות ג"ר לשכינה, לכן משיגים מפתחות רחמים, ונענים על כל מה שהתפללו ובקשו מה'. יש כוח באדם שפודה אותו ע"י חסד ועל ידי התקרבות למדרגת הבינה. מקום של תשובה וכוח לתת את השלווה שניתן להצליח.

במדור החמישי הגבורה, אורו מאיר יותר מכל המדורים קודמים לו, ובו מלאכי רחמים והן מלאכי דין ממונים לזמר לריבונם, שהדין שם מתוקן ויכולים לומר שירה שאינה מתבטלת.
הללו בחצות לילה והללו בעלות אור הבוקר, דין בלילה וחסד בבוקר, ועליהם ממונה קדשי-א"ל מטעם שתפקידו להמשיך קדושה מכאן לתחתונים.
מלאכי מים מימין ומלאכי אש משמאל באחדות. שירה זה רצון לקבל, והם רוצים להשפיע, לכן הם צריכים גם את מלאכי האש כמו יעקב שלקח את בגדי עשיו לקבלת הברכות.

להגיד שירה זה להתענג קצת מהחוכמה. ישראל פותחים קודם מלמטה, כמו בשירי שבת, ומעוררים את הכוחות העליונים. זה כוחו של עם ישראל שיכולים להגיע לדרגת נבואה — שירה.

אין תגובות

להגיב