הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים כה-כז (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים כה-כז (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

ז מדורין דארץ העליונה והתחתונה

יש להיזהר מכל המיסטיקנים כמו מאש!
שלעיתים מרמים אפילו את עצמם, ואומרים העיקר שאתה נהנה, אין אמונה, קח עוצמה לפרטיות, ואנשים נופלים לזה מגאווה ועצלות, שזו קל/יפּה.

במדור השני ההוד מתחילה הרוחניות, זה מקום שמאיר בו יותר ממדור היסוד, עדיין הוא חשוך, אך לא כל כך כמו במדור א' הדמיוני שמזין ישירות את הקליפות. כאן הדירה למלאכים/ לכוחות — לא לחומר, אלא לצורה. הם ממונים על מעשי בני אדם, דהינו לסייע להם אם עושים מעשים טובים, וכן להיפך, להשטות אותם באותו דרך הרע שהולכים — "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו". החסד כאן מופיע כדין, שמאפשר לאדם לחטוא — להחטיא את המטרה, בכדי שיראה כמה הוא רחוק. נַחְפְּשָׂה דְרָכֵינוּ וְנַחְקרָה וְנָשׁוּבָה אֵלֶיךָ כִּי יְמִינְךָ פְּשׁוּטָה לְקַבֵּל שָׁבִים.

ע"י הביקוש התפילה והכוונה של בני האדם, השואפים להתקדם רוחנית להיות משפיעים, מלאכים אלו מקבלים כוח לשמירה ממיסטיקה.
על מלאכים אלו יש ממונה אחד ושמו קדומי-א"ל, נוטריקון קודם לבחינת א"ל. צריך האדם להפעיל את הכוח ששומר עליו, מהמדור שמעליו. השם אל הוא בחינת חסד, שקודם לגבורה ולכוחות הדין שבנצח, למרות שהוא בצד ימין בחינת חוכמה שנק' גבורה.
כשאתה הולך לרוחניות, שגם שם יש רצון לקבל, מה שישמור עליך זו מידת — א"ל. תקדים את החסד לדין, זו התנהלות נפשית נכונה שמבטיחה שמירה!

הימין-החסד משתיק את שירת השמאל, בחינת מנעולא, שנועל את שערי החוכמה.
חשק לשיר מגדיל את התאווה, ואם חלילה השיר בא רק לתאווה האישית, תתחיל ביקורות ותירוצים למה אי אפשר לתקן, לכן הדרך היא לעסוק בתורה ובמעשי השפעה. כשישראל עוסקים בתורה, מעופפים כל המלאכים שבמדור זה, ומעידים עדות למעלה, והקב"ה מרחם עליהם.

הנצח מדור הג' שבז' המדורים של הארץ העליונה – הוא מקום להבות ותמרות עשן, שהוא בית שריפה לנפשותיהם של הרשעים, שם יושבים מלאכי חבלה המכתתים אותם בכדי לתקנם דרך עונש שבא בחסד.
ושם נמצאים לפעמים מדברי לשון הרע על ישראל להשֹטות אותם מדרך הטוב. על המדור הזה נאמר "וחשך על פני תהום" כי שורש כל העבירות הוא חטא עץ הדעת.
אדם שיש עליו לשון הרע, יכול לקחת תרופה מקדימה, בכך שלא יחפש בזמן תיקון, אור של גמר תיקון. מותר לקחת תענוג מצומצם ככוח לתיקון בלבד ולא כמטרה, תוך ביקורת על הלב כמה הוא מסוגל לקבל בלי לעבור הגבול לתאווה אישית.
על אדם ראשון היה להקדים את החסד, להשתיק את השירה, את הרצון הגדול לקבל תענוג מעץ הדעת טרם התיקון.

התרופה: הפעלת כוח פנימי של ביקורת, לא לקבל מעבר למה שמסוגלים להשפיע, להעלות ביקוש ותפילה להיות משפיעים.

אין תגובות

להגיב