הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים א-ג (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים א-ג (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר שבעה היכלות של גן עדן

הפחדים שיש לאדם נובעים מכך שאינו מתנהג כאדם !
וזה נובע מחוסר בינה יציבה, שאינו חי לפי בינה עליונה. באדם מתוקן כל הכוחות והרצונות שבו עומדים ומשרתים את צד האדם שבו, ולא את הפרטיות. בלי זה אין הוא יכול להיקרא אדם. "לחיות" רק חיי חברה, להתעסק בחיצוניות לא מאפשרים לממש את פוטנציאל האדם.

אמר רבי שמעון: בעת שברא הקב"ה את העולם חקק חקיקות של סוד האמונה של המלכות. העלה מלכות לבינה, שיתף מדת הדין ברחמים, ועשה את העולם התחתון כעין עולם העליון-בינה, זה כנגד זה בשווה. עצם המלכות נק' רצון לקבל, ובה יש לעשות את עבודת האמונה.

חקק חסרונות בעולם העליון, המתאימים לחסרונות בתחתון — מבנה דומה של ראש ללב, אותו יש לתקן בהתאם, כלומר ניתן וצריך להגיע לשלמות.
זה נותן יתרון עצום שיש בעולם תחתון ועליון השוואת צורה, וניתן יהיה להקיש מאחד לשני. האדם בנוי לפי חקיקות אלו של צמצום ב', כלומר שהגוף בנוי לפי החקיקה בתודעה העליונה.

החקיקה היא יצירת בית קיבול לאורות העליונים — כלים דהשפעה. בעוד שכלי קבלה, כלים דעיגולים אינם ברי קבלה. עולם זה הוא כתמונת מראה של העולם העליון, בהסרת העיוותים של זמן מקום העדר ותמורה. התנאי הוא שהתחתון יברור את ההתנהגויות שלו, לא משנה מה הוא מרגיש, אלא יתקן וישנה את הרגשו לפי האמת בעולם הבינה, שרק כך בונים כלי קיבול — כלי השפעה. לכן לגוי לא יעזור להניח תפילין, שאין הוא נובע ממקור הבינה.

ברא ה' לנשמת אדם הראשון, באופן שנשמתו נבראת מרצון לקבל, שהתכלל עם בינה — השפעה, ולכן כל הבריות היו חרדים ומפחדים מפניו, שנברא בצורה העליונה.
לאדם מרחב של שש קצוות ובכך יש לו מקום ויכולת להרגיש את האמת. פעם כולם היו חרֶדים, הייתה בהם יראת הרוממות מאדם ראשון. באדם יש הרבה בריות, סוגים של רצונות, ומי שמשיג את האורות במדרגת הבינה, כל שאר הרצונות שלו מכבדים את צד האדם שבו, אך אם אדם מתנהג כמו תולעת, מפחד הוא מכל תשוקה. כך אור החיים הקדוש שהתעטר בתפילין, האריות פחדו ממנו.

שבעה היכלות ומדורים הם למעלה שהם סוד האמונה, וז' היכלות למטה במלכות, כעין ההיכלות של מעלה, ובהן הייתה דירתו של אדם. יש למלכות אמונה כאשר היא מתנהגת כבינה, שכל העצמאות שביקשה לא הייתה אלא להתנהג כבורא, לכן הדבקות בבינה נותנת את הכוח, מעבר למקרה ולעולם הזה. אחרת זו אמונה טפלה, של המלכות שבאה רק לעצמה.
כפי שיש כאן לאדם מרחב משש קצוות, כך בעולמות העליונים — ונקודה פנימית נסתרת, היכל הבינה השולט עליהם עם רצון לדבקות בה'.
כל הרגש הגוף, הלב תקין כאשר הוא נובע ונתמך בבינה, ברצון ליתר דבקות.
לא ייתכן שידע, או מדע של עולם זה יתמוך במרחב הנכון והאמיתי של האדם.

אין תגובות

להגיב