הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים סא-סג (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים סא-סג (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

היכל ג' נצח

לא מבטלים גזרות ע"י קמעות וקסמים, אלא ע"י כך שהופכים להיות צדיקים.
כיצד? פועלים בקו אמצעי עם נטייה לימין — לאחדות ולהשפעה. וכיצד יבדוק עצמו אדם אם עושה הוא את העבודה כראוי ?– יראה שאין בו כעסים, שהרי הם נובעים משאיפה לפרטיות שמקורה מהשמאל וחוסר אמונה שיש משגיח.

בעיקרו זה היכל המשגיח. כאשר אדם רוצה להמשיך שירה וזמרה — כלומר המשכת מוחין-תענוג, שיכול להיות קבוע או זמני, תלוי לאן נטייתו של האדם. ימין — מים או שמאל אש — עליו למצוא את המקשר בניהם.
יש להיזהר אפילו מלקבל רק בקו אמצעי, וגם כאן צריך להטות כלפי חסד.
נטייה לשמאל גורמת "לזעה" — כלומר הצטברות של קטגורים לנהר דינור, וכל מיני גיהינום שולטים בו. הנטייה לימין מייצרת צבאות של מלאכים שעוזרים לאדם בעת שנזקק להם, ע"י מתן גבורות ממותקות שנמצאות בסתר, ונשלפים כאשר האדם נצרך להגנה, והם מכונים בשם זהב.
כמו בכל רדיפה גשמית, בתוכה מסתתרת נקודה רוחנית עמוקה, וכך הרדיפה אחרי הזהב מסמנת את כוח הגבורות הממותקות, שבאות לאדם בעת שמתעוררים עליו המזיקים, בעיקר כאשר רוצה לטפס ולעלות במדרגה הרוחנית. והם נקראים גם בעלי המגינים, שמגינים על ישראל.
יוצא שע"י נטייה כלפי חסד, אדם יוצר מאגר פנימי של כוח הגנה (זהב), שבעת הצורך יוכל לשלוף. לעומת הנטייה שמאלה שצוברת זעה עד שטף של נהר דינור של כעסים, מחלוקות, השפלות ודינים, מפני ש"השמאלן" פועל לרצון לקבל לעצמו, וכבר זונח את עבודת הנפש מהיכל היסוד — ההשתייכות.

וכל אלו המגינים עושים מלחמה כולם לחוץ מההיכל בחרבות ורמחים, בכל אלו שלוחי הדין שנשלחים לאמן את האדם, ומבערים אותם, ומגיעים לכוכב לכת הנק' מאדים, שמשם מגיעים הפעולות לעוה"ז
ואותו המקום נקרא תא הרצים, כי אלו השליחים שבו רצים לגמור הדינים והעונשים לשונאי ישראל.
רץ זה כוח לרוץ מרצון לרצון, המבטא את יכולת הפעולה של האדם. ולפיכך הם רצים וממהרים בשליחותם שיספיקו לכלות כל מקטרגים מטרם שיעלה ההיכל. כך בתת מודע של האדם, טרם שיעלה למדרגה רוחנית חדשה, באים המפריעים למנוע ממנו להצליח בקניית המדרגה, לכן הצלחתו תלויה אם ישכיל לפתח בנפשו את תא הרצים — שהם כמו כוח חלוץ שיוצא לטהר את השטח לפני שעולים, וזאת בזכות שהשכיל להטות עצמו כלפי חסד. מאדים הוא כוח הגבורה שבאדם שנמצא בתפיסת הבורא שבו — שיש משגיח.

האחדות מאפשרת ביקוש אמיתי, מפני שאם אין אחדות ברצונות אי אפשר לבקש תורה. העלאת תפילות ובקשות לפרטיות אינה מועילה.
כאשר אדם מוכן לכפוף עצמו כלפי הבורא, ישאל עצמו מה רוצה הבורא ממנו — ויגלה שהבורא רוצה ממנו אחדות והטייה לימין, ובזה כוחו להתגבר, בשקט פנימי – וְהַבּוֹטֵחַ בַּיהוָה חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ. ניסיון של תפילה לפרטיות הוא תועבה. כוח התפילה הוא באחדות.

אין תגובות

להגיב