הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים מג-מה (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים מג-מה (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

היכל א' לִבְנַת הַסַּפִּיר — יסוד

ההיכלות הם הרצונות שיש לאדם כחומר גלם איתם עליו לעבוד, לרכז את כולם לרצון אחד דרכו יעבוד את השם.
לנשמה יש רצונות של קבלת האור העליון, שלא ניתן לקבלו ישירות, אלא חסדים מכוסים בלבד, לכן צריך ויתור על האור הגדול שעלול להביא לשבירה, ולשם כך צריך כוח התגברות. ולגוף יש סוג רצונות שסובבים בהשתוקקות להנאה אפילו לא מבוקרת, לכן יש לעצור, לוותר על האור ולפעול באמונה בלבד.
התכללות אומר להעלות בצורה מבוקרת רצונות חלקיים אותם מכלילים ביראה, בכדי לאפשר אהבה.
הקליפה אומרת "לך על כל הקופה", אל תסתפק באור חלקי, בדיוק כפי עצת הנחש, אך תפקידך לקדש עצמך במותר לך, תוך בחינה מתמדת כיצד להשתמש בכל רצון בכדי לעשות נחת רוח לבורא.

כל עיקר שרצה הזהר להשמיענו כאן בביאורי ההיכלות, הוא סדר התכללות התחתון — הפרט החסר, ולהכליל אותו בעליון — בשלמות, להכניסו לתהליך בו יצא מתפיסת הפרט בכדי לתת חשיבות לזולת. כאן על התחתון, הגוף לבטל עצמו לגמרי מול העליון, בתוך המסגרת המחייבת עבודה, אותה יש לעשות למעלה מהדעת. אם לא עושים עבודה זו, אז בטומאה נפרדים, וזאת מתוך החשבת הרצונות הגופניים והפרטיות, בלי הכללתם עם המחשבה העליונה.

יש לפעול כוח סירוב בחינת מנעולא, שתוך התבטלות מלאה, לסרב לקבל מה שאינו ראוי. ובחינת המפתחא בה יוכל לקבל חוכמה/אהבה. כלומר בכדי להגיע לאהבה אמיתית שמתקיימת, יש לשמור בקביעות על יראה. בכל מקום בו אתה פועל, עליך לפעול באיזון את בחינת המנעולא והמפתחא.

אין להשאיר את האדם במצב של השתוקקות זמן רב, מפני שלא יוכל לעמוד בזה, עלול ליפול ולתת אחיזה לחיצונים, כלומר יחפש תענוג במקום אחר.
בהיכל זה התחתון יש קדושה מפני שהכללנו את התחתון בעליון. בכל מקום שרוצים לייצר קדושה, צריכים לקחת את התחתון — בחינת ההשתוקקויות, ולעלות אותם לעליון שהוא בחינת חסדים מכוסים, שכל כולו ישירות להשם יתברך.

אין תגובות

להגיב