הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים כב-כד (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים כב-כד (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

ז מדורין דארץ העליונה והתחתונה

לקליפות אין קיום מצד עצמם, הן מעין אשליה שבאה לשמור על הגשמיות, כמקום אימון עבור האדם.
תפקידם לשמש את האדם בזמן תיקון, ולעצב את אישיותו לפרש את המציאות שמחוצה לו בהתאם למחשבה העליונה, כך שבסופו של דבר הקליפות הן עזר.

היכלות זה בחינת ראש ומדורים בחינת גוף. את המחשבה העליונה יש להוציא לפועל, והמלאכים הם כוחות העשייה באדם. כשיש תודעה — זה ההיכל, והכוח לפעול אותם אלו המדורים. הכוחות למעלה נסתרים מאיתנו, אך יש גם כוחות פעולה באדם, סוג תודעה אותו ניתן לתפוס, כך שאין לברוח מאחריות אלא לפעול ממש בהתאם לחוקים במדורים.

רוּחַ סְעָרָה, עָנָן גָּדוֹל וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת הן הקליפות שמפריעות, אך גם אותם יש להזין בכדי שימלאו תפקידם. כאשר בתחתית היסוד, מקום מדור חשוך, שנתקן עבור רוחות עושי הדין. הקליפות מסתירות לאדם את הקדושה, ותפקידו להכניעם, אך אסור להכניע אותם טרם גמרנו להתאמן, אין להפסיק את האימון ולהסיר קליפה לפני שהפרי בשל, טרם שמגיעים לתכלית הפעולה.

במדור הקליפות אין ממשות שניתנת לתפיסה, כמו בסימולאטור, ועל האדם לחפש את היגיעה כיצד להתקדם, ולהתגבר על כל מיני דימיונות והפרעות שמפרש לעצמו, שאין בהן ממשות, אלא רושם חלש.
כך למשל כשאדם אומר שקשה לו להבין ולימוד הזוהר לא בשבילו, לפעמים זה נובע גם מתוך ענווה מזוייפת שבאה מדמיונות שווא.

קליפה קדמה לפרי, ואין היא יכולה להיות בלי אור, כלומר משהו מינימאלי בחינת רושם שמחייה אותה, שהשם נמצא בכל מקום, וּמַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה, אך עדיין זה עולם השקר, והקליפות הן אשליה לזמן תיקון. אדם שגדל מבחינה רוחנית, יכול לזהות שאין בקליפה שום מציאות, כפי שאין ממש גשמיות.

הקליפה הראשונה רוּחַ סְעָרָה, כנגד תוהו — ורוח אלקים מרחפת. עליו ממונה מלאך בשם טהריא"ל ועמו 70 ממונים, הנותנים אור ותענוג לקליפה זו, לתפיסת עולם הזה, תענוגים סתם שלכאורה אין בהם שום עניין, אך עד שהפרי לא מבשיל חייבים את הקליפה, בתנאי שלא שתשתלט על הפרי.

פעולת המלאך להכניע את הקליפות ולהדריכם, באופן שלא יזיקו לקדושה יותר מדי, ונמצא שהוא מכלה ומבער לבסוף את טומאת הקליפות הללו ומביא טהרה לעולמות לפיכך נקרא המלאך טהרי-אל נוטריקון טהרה של אל, וכך מרחיק מאיתנו את הס"א.

משל לאדם שאוהב לאסוף בולים, דבר שמותר אך איזו תועלת יש בזה? ולמרות זאת אותו מלאך נותן לו תענוג בהתעסקות סרק זו, מפני שהתענוג מחזיק לנו את החיים. עד רמה מסוימת מותר ליהנות מהקליפה, כמובן שלא בניגוד להלכה, אך אסור להפוך זאת לעיקר. נלחמים בקליפות ומשמרים אותן בכדי לאפשר לפרי להמשיך לגדול.

אין תגובות

להגיב