044- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קלג-קלה שיעור השקפה

044- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קלג-קלה שיעור השקפה

וַיִּקְרָא קכז-קכט

כָּל זְמַן שֶׁמְשֶׁה קיים 

הגאווה מביאה לידי חטא.

בזכות משה/האמונה, היו דור המדבר צדיקים גדולים, ורק כשיבוא מלך המשיח יבוא הגילוי הגדול. וכך האמונה באדם שומרת שרצונותיו לא יחטיאו את המטרה, ומכאן החשיבות להגדיל ולהחזיק את האמונה, ולמחות על כל מכשול בדרך למטרה. ומי שחלילה מזלזל ברבו, או אין לו את רבי שמעון בליבו, מאבד את דרכו.

את הדור שלפני הגאולה מזהיר הזוהר: "שלא יהיה נמצא מי שידע לגלות עמקות התורה ודרכיה. אוי לאלו הדורות, שיימצאו אז בעולם". שעמקות התורה ופנימיותה הם החשובים. הגילוי מחייב לימוד מעבר לזמן ומקום, תוך חדירה לעומק ולא הסתפקות ברדידות חיצונית בה הדברים כלליים יותר, וזו סכנה לטעויות בהבנה. לכן זכינו בתלמוד עשר ספירות, שהוא המפתח להבנה ויישום הוראות התורה והפירוש הנכון למציאות.

כשהידע נמצא בעולם ובני אדם מתנהגים על פי האמת, אז וודאי טוב יותר וישנה אהבה. ידע יש, וכעת יש לדעת את השם יתברך דהיינו להיות מחובר לאמונה האלוקית.

אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא

אמר הקב"ה, יבואו הנשיאים שליבם גאה עליהם, ויביאו אבנים אלה, הנמצאות על לב הכהן, ויתכפרו מגאות ליבם. אבן היא בחינת הבנה, וכאשר האבן/ההבנה של שמירת הברית על ליבו, אז הוא נשמר וחפץ בקשר והדבקות בקב"ה. וכל בעל שררה ששומעים בקולו, יזהר לא להתגאות ולא לחטוא, שמאד קשה להחזיק בנפש שני הפכים, דהיינו בעל שררה מצד אחד ושפל רוח כלפי השם. בזהירות מכוח השררה צריך אדם לפעול גם בביתו.

אין תגובות

להגיב