003- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע ז-ט – שיעור השקפה

003- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע ז-ט – שיעור השקפה

תזריע  ז-ט

אַךְ בְּצֶלֶם יִתְהַלֶּךְ אִישׁ

ערך הנשמה צריך להיות גבוה מערך תודעת הגוף

האדם לא יכול להתהלך, לחיות ללא צלם. כשיורדת נשמה לעולם מזדמן לה צלם, סוג של היגיון וכשמסתלק הצלם נפטר האדם.

הנשמה יורדת לעולם זכר ונקבה ואז מתפצלת, ובסדר הנכון לאחר החתונה הופכים לרוח וגוף אחד. ללא השקפה אמונית והורדה ללב, תקבל בנקבה זכר אחר ומולידים בנים שלא ראויים.

בשעה שהנשמה יורדת להכניסה בעולם הזה, יורדת תחילה לגן עדן הארץ, ורואה כבוד הרוחות של הצדיקים העומדים ונהנים מזיו השכינה. ואח"כ הולכת לגיהנם, ורואה את הרשעים, שצועקים אוי אוי, ואין מרחם עליהם. ואותו הצלם הקדוש עומד עליה. עד שהיא יוצאת ומקבלת תודעה של עולם הזה. וכאן עליו לזכור מה שהראו לו לפני שבא לעולם, והכל מוסתר ממנו. הסתרה פירושה שחסרה לאדם אמונה, מפני שבעולם הזה נותנים לו תודעה גשמית, היינו תחת זמן ומקום, רק כאשר נותן אדם לעצמו ערך גבוה לתודעה הגבוה באמונה, בניגוד לתודעת הגוף, יוכל להתחבר לנשמה. הסיבה להסתרה היא מתן מקום לבחירה.

התחתונים בעוונותיהם גורמים למלכות שהנשמות אינן מתחברות זכר ונקבה, כפי שמלמעלה הם יוצאים זוגות זוגות. מי שזוכה המחשבה המופשטת יכולה להתחבר ללב, אם הלב סגור מחמת החטאים אז לא יגיע החיבור מזכר ונקבה כי שיוצאים מהעולמות העליונים.

את המחשבה יש לחזק באמונה ובהשקפה נכונה כדי שתוכל לרדת ללב.

בס"א שולטת הנקבה,  השמאל, בקדושה שולט הימין הזכר. אין מדובר על גבר ואשה, אלא על איזה צד שולט ביחד, במקום המשותף. אם יולדת צד נקבה, הכוונה שהרצון עצמי שולט, זכר אומר השפעה.

כל הרגשה שבאים להוליד בתודעה הגשמית, קשורה לעולמות הרוחניים אותם יש לתפוס. החוטא תופס את הצד השמאלי, ואדם ישר מפרש את ההרגשה והחוויה בצורה אמונית.

אין תגובות

להגיב