008- הדף היומי בזהר הסולם – מצורע כב-כד השקפה – סיום מסכת

008- הדף היומי בזהר הסולם – מצורע כב-כד השקפה – סיום מסכת

מצורע כב – כד

תוספתא

המקומות אותם מתאר הזוהר, אליהם היו הולכים החכמים, הם למעשה מדרגות בספירות החוכמה, ולפי שמות המקומות, מרמז הזוהר על המדרגה והמצב בו היו נמצאים, ואפילו יש ושמות החכמים מלמד על מדרגתם. כך למשל הליכה מאושא ללוד, היא עליה ממצב של השלמת כלים למדרגת הולדה של דבר חדש. וכך מערה היא ביטוי למצב קטנות.

מלמד כאן על בעבודה הנכונה עם הקו האמצעי. יצחק פועל ממטה למעלה ואברהם ממעלה למטה, הפוך מטבעם. על האדם לוותר על ההשתוקקות הגדולה משמאל, ולהסתפק בקו אמצעי הכלול גם מימין, אך השפע המופחת שמקבל, הם המידה הצורה הראויה והאמיתית לקבלה.

אין תגובות

להגיב