006- הדף היומי בזהר הסולם – מצורע טז-יח שיעור השקפה

006- הדף היומי בזהר הסולם – מצורע טז-יח שיעור השקפה

מצורע טז – יח

תוספתא למאמר בוז יבוזו לו

מב/ב) בוז יבוזו לו, מהו בוז, היינו הראשי תיבות של בוז שהם יום ב ויום ו ויום ז של סוכות שבהם היו מנסכים מים ויין. שמים ה"ס חסדים ויין ה"ס חכמה, ושיעור הכתוב אם ייתן איש כל הון ביתו באהבה, שהן כל מדרגות ז"א שהן חסדים מכוסים, עודנו צריך לבוז יבוזו לו, הארת חכמה וחסדים המתגלים ביום ב, ו, ז של סוכות שהם משלימים הארתו כי אם יתן רק חסדים באבן השתייה הנק' מלכות בשמחת בית השואבה, שאז גם המלכות משתתפת באהבה, כי שבע ימים של סוכות היו ישראל מקריבים בהם ע פרים לכפר על שבעים שרים הממונים על ע אומות שה"ס הארת השמאל שהאומות אין להם הארה אחרת משמאל שכל מה שהם רוצים זה את התאווה האישית שלהם ועשו זה כדי שלא ישער העולם נחרב מהם שמי שנוהג רק בקו שמאל בתאווה האישית יש לתת לו קצת כמו מים אחרונים כדי שלא יחריב העולם ז"ש ובחמשה עשר יום וגו' והקרבתם עולה אשה וגו לשמאל של גוי נותנים משהו כדי שישב בצד, אבל חייבים לשתף את המלכות באהבה, בלעדיה אין אהבה.

אין תגובות

להגיב