002- הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות ד-ו למתקדמים

002- הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות ד-ו למתקדמים

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות ד-ו
1.כיצד היחס הנכון להסתלקות הצדיקים מן העולם?
2. הבא מספר דעות על הקושיה בכתוב "נדב ואביהו אלעזר ואיתמר" – מדוע אלעזר בלי ו' החיבור?
3. כתוב "לכן כה אמר השם אל בית יעקב אשר פדה את אברהם". מדוע יעקב הוא זה שפודה את אברהם מהשבי בכבשן האש בידי הכשדים, מדוע כתוב "בית יעקב" ומדוע תולה את זה ביעקב ולא בישראל?
4. כיצד ניצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב