024- הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות סא-סג מתקדמים

024- הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות סא-סג מתקדמים

א. מי היא ציון הוא מי היא ירושלים בעולמות ובנפש האדם ומה היחס ביניהם?
ב. באות קעו אומר שכמו שנעשה למטה כן נעשה למעלה בעניין הכהן ובאות קעה אומר שרצה
הקבה לברוא את העולם התחתון כולו עין של מעלה עשה אותו. נשאלת השאלה, מתי התחתון
עושה כעליון ומתי התחתון כעליון?
ג. כיצד צריכים ישראל להתייחס ליסורים שלהם לפי אותיות קעז ו קעט
ד. מהי דרך הכפרה מדוע היא תלויה בכהן ?
ה. מדוע נקראת הכנסת הגדולה בשם זה? שחזרו לארץ מהגלות.
הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב