034- דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צא-צג למתקדמים

034- דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צא-צג למתקדמים

שאלות חזרה
1. מה המקרה שקרה לרבי חזקיה ור' יסא בבית העלמין מה למדנו מכך?
2. מה עונה ר' חזקיה לר' יסא על שאלתו למה הולכים למתים להתפלל באמרו שאהרי אסור להתפלל אל המתים.
3. מדוע משתמש הכתוב במילה נפש בפסוק "והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים" ולא במילה נשמה, שהרי צרור החיים הוא מדור הנשמה ולא הנפש?
4. מדוע אסור להוציא ספר תורה אפילו מבית כנסת לבית כנסת מכל שכן לרחוב?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב