041- דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – קיב-קיד למתקדמים

041- דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – קיב-קיד למתקדמים

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות קיב-קיד
1. מדוע משבחת כנסת ישראל את הקב"ה בתפוח ולא בדבר אחר?
2. מדוע משבח הקב"ה את השכינה הקדושה כשושנה?
3. מה הקשר בין ריבוי צדיקים או רשעים בעולם לשכינה הקדושה ומדוע מתקיים קשר זה?
4. מדוע אם "בן חכם ישמח אב" כאשר הוא בן כסיל הופך להיות "תוגת אמו ולא אביו"?
5. כיצד קשורים עם ישראל לשכינה הקדושה וכיצד רואים את זה בחכמת שלמה וביותר בבניית ביהמ"ק?
6. מהו גילוי ערותה של האם המתגלה ע"י הבן?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב